โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2564

กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล (ที่ 6 จากขวา), ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายห้องพัก โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ นำพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2564 เพื่อเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาจากการเกิดอัคคีภัยอย่างทันท่วงที โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากทุกแผนกร่วมฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

- Fire Drill - ภาพที่ 1