CEO เนเจอร์ เฮิร์บ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี โดยมี ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศให้กับ คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์ เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำกัด ผู้นำด้านสมุนไพรบำรุงร่างกาย ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ

CEO 3 0

โดยได้ผ่านการเสนอชื่อ และกลั่นกรองจากคณะกรรมการให้เป็นบุคคลคุณภาพตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ

ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริม เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ด้านคุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ กรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายยาแคปซูลสมุนไพร ตรา M HERBS เปิดเผยว่า “การที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ที่ได้ถูกยกย่องขึ้นบนทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เป็นครั้งที่ 2 กับการเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในด้านการงาน และการอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม

ซึ่งรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีนโยบายและอุดมการณ์ที่มีความตั้งมั่นแน่วแน่ในการทำธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการทำคุณประโยชน์เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมไทยต่อไป”