เจียไต๋ ผลักดันระบบทรัพยากรบุคคลสู่รูปแบบดิจิทัล ด้วยโซลูชันคลาวด์ของออราเคิล

ผู้นำธุรกิจการเกษตรของไทยเลือกใช้โซลูชั่น Oracle Cloud HCM ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

กรุงเทพฯ 25 มกราคม 2565 – เจียไต๋ ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เลือกใช้โซลูชันการบริหารจัดการบุคลากรผ่านเทคโนโลยีฟิวชันคลาวด์ของออราเคิล Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) เพื่อยกระดับกำลังผลิตและเสริมประสิทธิภาพของพนักงาน สอดคล้องตามเป้าประสงค์สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในอนาคต

เจียไต๋มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน จึงได้ปรับระบบการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบใหม่ที่ช่วยผสานและรวบรวมระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรบุคคล สร้างการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น รวมถึงประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กลุ่มบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้

- ภาพ นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด - ภาพที่ 1

“เจียไต๋มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนบนพื้นฐานของความยั่งยืนเสมอมา ไม่เพียงสำหรับเกษตรกรที่เป็นคู่ค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนและสังคมด้วย และเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต เราจึงปรับการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์หลักของเรา” Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) กล่าว “โซลูชัน Oracle Cloud HCM ไม่เพียงเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบอัตโนมัติผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้เราสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้เกิดความก้าวหน้า ด้วยแพลตฟอร์มในการบริหารงานแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานสามารถดำเนินการธุรกรรมด้านบุคคลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น เพื่อนำพาวงการเกษตรไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด”

โซลูชัน Oracle Cloud HCM ซึ่งติดตั้งและเดินระบบโดย Ginsight Technology ช่วยให้เจียไต๋สามารถวางแผน บริหารจัดการ และยกระดับประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้โดยใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันทั้งหมด

- ภาพ นางวัลลภา เปี่ยมนพเก้า - ภาพที่ 3

“ในปัจจุบัน การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในระบบเอกสารแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานของพนักงานได้ โดยเฉพาะกับบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเจียไต๋ เพราะถ้าบริษัทต้องการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้มาร่วมงาน ต้องการเพิ่มกำลังการผลิต และสร้างการตัดสินใจที่แม่นยำ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีโซลูชันการบริหารจัดการแบบครบวงจร ซึ่งโซลูชัน Oracle Cloud HCM ช่วยให้เจียไต๋สามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างมาก พร้อมกับการดูแลพนักงานได้ดียิ่งขึ้น” นางวัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศและผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล ประเทศไทย กล่าว

ติดตามเพจ