ซิกน่าประกันภัย ครองตำแหน่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 2

image006 1

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 25 พฤศจิกายน 2564 – ซิกน่าประกันภัยโดยคุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคเอเชีย คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Best Companies to Work for in Asia 2021” ครองตำแหน่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) โดยบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่น่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในเอเชีย

image007 1

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เราได้รับต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคเอเชีย เพราะพนักงานเป็นพลังพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน พันธกิจหลักของซิกน่าจึงให้ความสำคัญด้านการมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพร่างกายและใจที่ดี (Well Being and Peace of Mind) ให้แก่พนักงานทั่วโลก ซึ่งหมายถึงการดูแลเพื่อนพนักงานและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งซิกน่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อมั่นว่าพนักงานคือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องลงทุนและเอาใจใส่ให้มากที่สุด (care)”

image008

คุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า “ที่ซิกน่า เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานของเรา ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Caregiver Leave ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ์การลาเพื่อดูแลครอบครอบในยามเจ็บป่วยสูงสุดถึง 30 วัน และไม่เพียงแต่พนักงานหญิงเท่านั้นที่สามารถลาคลอดได้ พนักงานชายก็สามารถลาเพื่อดูแลบุตรแรกเกิดได้ถึง 30 วัน รวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน”

“นอกจากนี้เรายังสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ครอบคลุมพนักงานในกลุ่ม LGBTQi และได้จัดให้มีสายด่วนเพื่อป้องกันและช่วยเหลือพนักงานเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมถึงโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ เช่น การแข่งขัน Global Wellness Challenge ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งนอกจากผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่ตัวพนักงานและครอบครัวได้รับแล้ว ซิกน่ายังสนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม โดยพนักงานสามารถลาพักจากงานประจำเพื่อไปทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรการกุศลในประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือนโดยยังได้รับเงินเดือนตามปกติอีกด้วย” คุณวรรณภัส กล่าวเสริม

นอกจากการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆแล้วที่ ซิกน่า ประเทศไทยยังเล็งเห็นความสำคัญของการกล่าวชื่นชมกล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดีในทุกๆโอกาสผ่าน Platform Cigna Standout และช่องทางอื่นๆในองค์กร เพื่อเป็นการชื่นชมและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำความดีและปฏิบัติหน้าที่ของตน ตลอดจนการให้โอกาสพนักงานในการเติบโตและพัฒนาอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีโดยความร่วมมือของซิกน่าทั่วโลกกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก

จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซิกน่าประกันภัยได้มอบความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในช่วงการระบาด เราได้จัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัว ตลอดจนการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว และการมอบ Cigna Care Set ให้กับพนักงาน และอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

รางวัล “Best Companies to Work for in Asia 2021” ใช้เกณฑ์การตัดสินโดยการพิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งในด้านนโยบายหลักขององค์กร แนวทางและการปฏิบัติที่เป็นจริงและยั่งยืน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และที่สำคัญที่สุด คือผลการสำรวจจากพนักงานภายในองค์กร เพื่อเป็นการแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ดีให้แพร่หลายไปทั่วโลก

สำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลดี ๆ ได้ผ่านช่องทางของซิกน่าที่ Facebook : Cigna Thailand เว็บไซต์ www.cigna.co.th หรือ Line @CignaThailand