เทคโนโลยี CleanFlake™ ของ Avery Dennison มุ่งสู่จุดหมายใหม่

MAY PR 2024 05 20 132714

สิงคโปร์ – Media OutReach Newswire – 20 พฤษภาคม 2024 – Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY) ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญด้วยการนำเสนอนวตกรรมเพื่อความยั่งยืน CleanFlake™ ซึ่งถือเป็นการตั้งเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของบรรจุภัณฑ์ เผื่อความยั่งยืน

เทคโนโลยีกาว CleanFlake™ รุ่นใหม่ได้ช่วยให้กระบวนการรีไซคิลของบรรจุภัณฑ์พลาสติกดียิ่งขึ้น และได้รับการยอมรับจากสมาคมรีไซคิลพลาสติก (APR) สำหรับการปรับปรุง PET ด้วยการลอกออกของฉลากได้อย่างไม่ทิ้งคราบระหว่างกระบวนการรีไซคิล รวมถึงการรีไซคิลวัสดุ HDPE จาก mono-material โดยไม่พบการเจือปน

เทคโนโลยี CleanFlake™ รุ่นใหม่ มีคุณสมบัติช่วยให้ฉลากสามารถลอกจาก PET ได้ภายในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในกระบวนการติดฉลาก หากเจอกรณีที่ฉลากติดไม่ได้ตามตำแหน่งที่ถูกต้อง สามารถลอกออกด้วยมือเปล่าภายในระยะเวลานั้น ซึ่งคุณสมบัตินี้ช่วยป้องกันการสูญเสียของขวดแล้ว นั้นยังลดเวลาการทำงาน ลดขยะในกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

CleanFlake™ รุ่นล่าสุด ยังเป็นที่ยอมรับสำหรับ APR Design® for Recyclability ซึ่งได้ใช้เกณฑ์การประเมินที่เข้มงวดที่สุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่อการรีไซค์พลาสติกได้หลากหลาย

สำหรับกาว CleanFlake™ นั้นมีมาพร้อมกับ facestocks และ liners ที่เป็นวัสดุรีไซเคิล หรือในกลุ่มที่ทำจากการใช้วัสดุน้อยลง ทำให้ฉลากสามารถเพิ่มความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนทิศทางความยั่งยันของบริษัท มาตรฐานการปฏิบัติทางด้านยั่งยืน เพื่อประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีกาว CleanFlake™ เป็นการผสมผสานอย่างลงตัว โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนจากฉลากแบบเดิมไปเป็นกาว CleanFlake™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ label.averydennison.com