CTC2022 ประกาศความสำเร็จ คนร่วมงานล้นทุก Sessions เต็มทุกฮออล์รวมกว่า 3,000 คน

Lazada

- JKP08575 - ภาพที่ 1

ต้องขอปรบมือให้กับผู้จัดงาน CREATIVE TALK CONFERENCE 2022 หรือ CTC2022 บริษัท RGB72 จำกัด ที่นำโดยเก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม หัวเรือใหญ่ที่ถ้าไม่มีคนนี้ไม่สามารถเกิดงานนี้ได้เลย ถึงแม้เมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา CTC2021 ได้จัดขึ้นในรูปแบบ Active Virtual Conference  แต่ก็ไม่ทำให้กลุ่มผู้ติดตามการจัดงานได้รับบรรยากาศและพลังสร้างสรรค์เหมือนแบบที่ได้มาเข้าไปชมสดจากแต่ Session จากแต่ละ Speaker ชื่อดังที่ตนเองสนใจด้วยตนเอง และปี 2022 นี้ เก่ง สิทธิพงศ์ ก็ฟันฝ่าพาทีมจัดงานได้ประสบความสำเร็จ

โดยตลอดทั้ง 2 วัน จัดงานขึ้นในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2022 นั้นมีผู้เข้าร่วมงานไม่หลุดโผกว่า 3,000 คน เต็มความจุของพื้นที่จัดการ ทั้งนี้หลังจากจบงานในรูปแบบ On-Ground ยังเปิดให้สามารถเข้ามารับชมย้อนหลังได้ในรูปแบบออนไลน์ที่ www.creativetalkonline.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้เข้ารับชมผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อยกว่า 10,000 คนอย่างแน่นอน

- DSC00040 - ภาพที่ 3

งาน CTC ขึ้นชื่อว่าเป็นงาน Conference ที่มี Speaker มากที่สุดในประเทศไทย ปีนี้ด้วยฝีมือของ เก่ง สิทธิพงศ์และทีมงานรวบรวม Speaker ไว้ด้วยกันถึง 109 คน ซึ่งครอบคลุมในแกนหลัก 5 เรื่องได้แก่ Creative, Business, Marketing, Entrepreneur, Innovation รวมทั้งสิ้น 61 Sessions ที่ผู้เข้าร่วมงานจะต้องวางแผนตัวเองให้ดีว่าจะเข้าออก Session ไหนให้ทันและนี่คือเสน่ห์สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของงานนี้

เก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO and Founder of RGB72 and CREATIVE TALK เผยว่า “ผมเชื่อมั่นว่างาน CTC ในทุกปีจะส่งเสริม Creative community ในบ้านเราเพื่อรองรับ Creative business โดยสิ่งที่เราทำเพื่อส่งเสริม Creative Community คือการทำอยู่สองสิ่งหลัก  (1) อย่างแรกคือการเป็นตัวกลางของการส่งต่อความรู้ ให้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านหนึ่ง ได้มาแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ ที่ต้องการเสริมความรู้ที่ขาดไปในด้านนั้น เพราะความรู้ถือเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของการมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะคนที่จะคิดได้อย่างสร้างสรรค์นั้นจำเป็นต้องรู้เพื่อเข้าใจขอบเขตของความเป็นไปได้และรู้เพื่อเข้าใจขอบเขตของความเป็นไปไม่ได้ และ (2) อีกด้านหนึ่งที่เราทำเพื่อส่งเสริม Creative Community คือการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เราพยายามเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหน เราเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2018 ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ จากบัตรราคาพิเศษ และบัตรฟรีจากพี่ ๆ ที่ซื้อให้น้องผ่านบัตร Angel Bird

- DSC00674 - ภาพที่ 5

“ในปี 2022 นี้ เราเพิ่มความ Inclusive เข้าไปอีกด้วยการออกแบบงานให้รองรับผู้พิการทั้งพิการทางสายตา ทางการเคลื่อนไหว และทางการได้ยิน เรามีอักษรเบรลล์ มีภาษามือภายในงาน และออกแบบทางเดินให้กว้างอย่างน้อย 60 เซนติเมตรเพื่อรองรับรถ Wheelchair ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้จริงๆ”

“เราเชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Creative Business เพราะถ้าเรามีความรู้ ความรู้จะทำให้เราคิดได้อย่างสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์จะเปลี่ยนธุรกิจเดิมๆ ให้เป็นธุรกิจสร้างสรรค์”

“สุดท้ายเราต้องบอกว่าเรายังไม่หยุดอยู่แค่นี้ เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำสร้างผลลัพท์ที่ดีต่อสังคมและคนในวงกว้างและในปี 2023 เราจะกลับมาด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องและพร้อมจะพาทุกคนเติบโตไปพร้อม ๆ กัน” เก่ง สิทธิพงศ์ ปิดท้าย