“ไดกิ้น” ผนึก “สอศ” พัฒนาทักษะครู นักเรียน อาชีวะทั่วประเทศ บันไดก้าวแรกสู่ความเป็นช่างแอร์มืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน

แอร์ หรือ เครื่องปรับอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสำคัญประจำบ้าน โดยทั่วไปเรามักดูแลรักษาแอร์ด้วยการทำความสะอาด เปลี่ยนแผ่นกรอง และเติมน้ำยาแอร์ ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ถึงอย่างนั้น ก็ยังเกิดปัญหา “แอร์ไม่เย็น” ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เรียกช่างมาล้างแล้วก็ยังไม่เย็น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยเนื่องจาก ช่างขาดทักษะความรู้ความสามารถในการล้าง และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (residential) และเชิงพาณิชย์ (commercial)

- MOU 0308 0 - ภาพที่ 1

ไดกิ้น (Daikin) หนึ่งในบริษัทเครื่องปรับอากาศชั้นนำของโลก คืออีกหนึ่งภาคธุรกิจที่พยายามผลักดันการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศมาโดยตลอด โดยไดกิ้นไม่เพียงแต่จะให้ความสำคัญกับกลุ่มช่างแอร์เท่านั้น แต่รวมไปถึงบุคลากรด้านการศึกษาด้วย ซึ่ง “ไดกิ้น” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาให้ความรู้แก่ ‘ครู-อาจารย์’ ผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถไปสู่ช่างรุ่นถัดไป และ ‘นักเรียน-นักศึกษา’ กลุ่มที่จะกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องปรับอากาศในอนาคตอีกด้วย

- 2 1 - ภาพที่ 3

จุดเริ่มต้นพัฒนาทักษะบุคลากรอาชีวศึกษา มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า จะเห็นได้ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2020 ที่ผ่านมา ไดกิ้นได้เดินหน้าพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศร่วมกับ “OVEC” หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่ออบรมให้กลุ่มครู-อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวะ เกิดความรู้ความเข้าใจการทำงานขั้นพื้นฐานของระบบเครื่องปรับอากาศทั้งสำหรับที่อยู่อาศัย (residential) และเชิงพาณิชย์ (commercial) ผ่านการถ่ายทอดและอัปเดตเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเครื่องปรับอากาศ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานจริง ต่อยอดสู่การยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศ เป็นช่างที่ได้การรับรองตาม ‘มาตรฐานฝีมือแรงงาน’ ที่มีทักษะ-ความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย

ในเฟสแรก กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมคือคณะครู-อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวะในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 4 ภาค คือ ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะถูกออกแบบให้เข้ากับความรู้พื้นฐานด้านเครื่องปรับอากาศของกลุ่มครูและอาจารย์ การอบรมจึงเน้นที่ทฤษฎีในเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจด้านการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของเครื่องปรับอากาศ INVERTER รวมถึงการทำงานของระบบปรับอากาศ VRV ขั้นพื้นฐาน พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับลูกศิษย์ในมือ

เฟสที่ 2 หลักสูตรปฏิบัติจริงงานเครื่องปรับอากาศ การอบรมในเฟสที่สอง จะเน้นที่การลงมือปฏิบัติจริงให้กับกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา โดยไดกิ้นร่วมมือกับครูอาจารย์ที่อบรมไปแล้วในเฟสแรก จัดกิจกรรมอบรมพิเศษทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศลงสู่ระดับภูมิภาค โดยได้จัดกิจกรรมนำร่องไปที่วิทยาลัยอาชีวะในสังกัดของ OVEC จำนวน 5 สถาบัน คือ ‘วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา’ จังหวัดยโสธร, ‘วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร’ จังหวัดพิจิตร, ‘วิทยาลัยเทคนิคน่าน’ จังหวัดน่าน และ ‘วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น’ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานครอบรมในหลักสูตรการซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ

โดยมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างดี และได้รับการรับรองเป็นผู้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 และ 2 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว

ซึ่งการอบรมทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองของไดกิ้น คือขั้นของพัฒนาทักษะบุคลากรที่ไม่เพียงแต่จะยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเพียงเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับแวดวงอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก จากจำนวนบุคลากรครูและนักเรียนที่ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในกิจกรรมเกือบ 300 คน รวมถึงนักเรียนที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูที่เข้ารับการฝึกอบรมในเฟสแรก รวมแล้วมากกว่า 3,000 คน

ซึ่งทำให้บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ก้าวขึ้นมาคว้ารางวัลระดับประเทศ อย่าง ‘รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับมอบรางวัลจาก ‘นางสาวตรีนุช เทียนทอง’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา

เฟสที่ 3 ต่อยอดสู่ช่างระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะเริ่มต้นขึ้นในปี 2022 นี้ โดยรายละเอียดหลักอยู่ที่การนำนักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ เข้าอบรมร่วมกับช่างเครื่องปรับอากาศอาชีพ ซึ่งความตั้งใจของไดกิ้นคือ การยกระดับทักษะของช่างเครื่องปรับอากาศและนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ให้ก้าวไปเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศยุคใหม่ ที่ได้รับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและให้ประสบการณ์ตรงกับนักเรียนนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้กับช่างเครื่องปรับอากาศอาชีพ และยังเป็นการให้โอกาสกับนักเรียน นักศึกษา ในการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษากับช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชีพได้ในอนาคต

ในส่วนของผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกิ้นในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย มร.จุนอิจิ โอโมริ ประธานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมไทย การพัฒนาวงการอุตสาหกรรมและการศึกษาของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาและส่งเสริมกำลังคนอาชีวศึกษานั้นมีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม บริษัทจึงสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงด้านสังคม ด้านการศึกษาและด้านอุตสาหกรรมของไทยให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

นอกจากกิจกรรมการฝึกอบรมที่ไดกิ้นให้การสนับสนุนแล้ว ไดกิ้นยังคงจะเดินหน้าต่อ ในการสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมแข่งขันทักษะเครื่องปรับอากาศ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมระดับประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแข่งขันทักษะเครื่องปรับอากาศนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือของนักเรียน นักศึกษา ในสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (ช่างเครื่องปรับอากาศ) เปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ อีกทั้งยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน

ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ที่ศูนย์ CVM (Center of Vocational Manpower Networking Management) หรือ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ‘วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม’ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ไดกิ้นให้การสนับสนุนและส่งเสริม ให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุง และเรียนรู้เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา ช่างเครื่องปรับอากาศและประชาชนที่สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศ

“การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ไดกิ้นได้ใส่ความเป็น Learning Center เพื่อให้ใครก็ตามที่สนใจ ได้มาสัมผัส และเรียนรู้กับผลิตภัณฑ์จริง รวมถึงเทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจในการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทุกประเภทได้เต็มประสิทธิภาพ”