เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI

DJSI Member Delta

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI” ประจำปี 2564 เนื่องจากผลงานอันโดดเด่นในการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นอกจากนี้บริษัทเดลต้ายังเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบICTและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ทั้งยังได้รับการจัดอันดับในกลุ่มดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets อีกด้วย ในปีนี้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 10,000 บริษัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดอันดับ S&P Global CSA โดยบริษัทเดลต้า ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประเมินดัชนี DJSI เป็นครั้งแรก หลังจากได้รับรางวัล S&P Global Silver Class Awards ติดต่อกัน 2 ปี

ดัชนี S&P Dow Jones Indices ผู้ให้บริการด้านดัชนีระดับโลก ได้จัดทำการทำประเมินความยั่งยืนบริษัท (Corporate Sustainability Assessment) ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามที่เข้มงวดเพื่อประเมินทั้งข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่ได้รับมาจากบริษัทที่เข้าร่วม ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นดัชนีที่ใช้วิธีการคำนวณแบบ Float-adjusted market capitalization weighted ซึ่งจะใช้วัดผลงานบริษัทที่ได้รับเลือกจากเกณฑ์ ESG โดยดัชนี DJSI World ใช้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสและอิงตามกฎระเบียบ พิจารณาจากคะแนน S&P Global ESG ของแต่ละบริษัทจากการประเมินความยั่งยืนบริษัท S&P Global CSA ประจำปี

นายมันจิต จุส หัวหน้าฝ่ายวิจัยและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาลของ S&P Global กล่าวว่า “เราขอแสดงความยินดีกับบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ทั้งดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets โดยความโดดเด่นของดัชนี DJSI เป็นดั่งภาพสะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมของเดลต้า และจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมการประเมิน S&P Global Corporate Sustainability Assessment ในปี 2564 เปรียบเสมือนข้อพิสูจน์ถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

คุณแจ็คกี้ ช่าย ซิง จาง ประธานบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เดลต้า ประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านคุณค่าของบริษัทและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นับเป็นเวลากว่า 30 ปีในประเทศไทย ที่เดลต้ามุ่งเน้นในการดำเนินงานตามภารกิจที่ตั้งเป้าไว้

นั่นคือ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับนวัตกรรมประหยัดพลังงานของเรา ในขณะเดียวกันเรายังเป็นผู้บุกเบิกในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน การเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมการเป็นพลเมืองโลกอีกด้วย เราขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและทุกคนที่มีส่วนช่วยให้เราประสบความสำเร็จในครั้งนี้”

ในปี 2563 กว่า 28.7% ของวัสดุนำเข้าจำนวน 20,474 ตันในกระบวนการผลิตของเดลต้า ประเทศไทยทำมาจากวัสดุรีไซเคิล นอกจากนี้ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ของเดลต้าผลิตพลังงานทดแทนได้กว่า 9,569 เมกะวัตต์ ช่วยบริษัทประหยัดพลังงานได้กว่า 2,716 เมกะวัตต์

เหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของบริษัทเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนจากการผลิตลง 20% ภายในปี 2568 โดยตั้งแต่ปี 2558 – 2563 เดลต้าประสบความสำเร็จในการลดความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนจากการดำเนินงานในประเทศไทยลงได้ถึง 39% ซึ่งมากกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้คือ 30%

ในฐานะสมาชิกดัชนี DJSI เดลต้า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะผู้นำด้านด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการให้ความรู้และขอความร่วมมือจากคู่ค้าและซัพพลายเออร์เพื่อการต่อต้านการทุจริตและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยการรายงานและการรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนและครอบคลุมของเดลต้าช่วยในการวัดผลและส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิล ทั้งยังช่วยการติดตามการปล่อยคาร์บอนฟุตปริ้นของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างอีกด้วย

การจัดหานวัตกรรมสีเขียวสำหรับลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งของเดลต้า ร่วมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก และเป้าหมาย RE100 ในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการดำเนินงาน 100% ภายในปี 2573 เพื่อส่งมอบและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์: Smarter Greener Together