เทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงานเพื่อสังคม ให้กลายเป็นระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่

Devcurate TR Mood Photo 01

Social Impact เซกเตอร์ที่น่าจับตา!

Social Impact Sectors หรือ องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม และทวีบทบาทขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนา เซกเตอร์นี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมไปได้พร้อม ๆ กัน

ซึ่งแตกออกเป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น องค์กรธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise & Entrepreneurship) องค์กรไม่แสวงผลกำไร (Non-Profit Organization) องค์กรเพื่อสังคม (Corporate Social Impact) หน่วยงานด้านสาธารณประโยชน์และนโยบายสาธารณะ (Public Sector & Public Policy) องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน (Human & Civil Rights) องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development) องค์กรด้านการศึกษา (Social Impact in Education) องค์กรด้านสาธารณสุข (Social Impact in Health) องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environment & Sustainability) และที่ปรึกษา (Social Impact Consulting)

Devcurate TR Mood Photo 04

Devcurate TR Mood Photo 02

นี่ถือได้ว่าเป็นเซกเตอร์ที่คนรุ่นใหม่กำลังให้ความสนใจในการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ที่จะตอบโจทย์ทั้งการดำรงชีวิตไปพร้อมๆ กับการสร้างคุณค่าแก่สังคม หรือเรียกได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความหมาย มากกว่าแค่การประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

Devcurate Management พัฒนา ลิมปเสนีย์ COO

ทำงานเพื่อสังคม…ทำเป็นอาชีพได้!

“เราต้องเปลี่ยน Mindset ในการทำงานเพื่อสังคม” นางพัฒนา ลิมปเสนีย์ Chief Operating Officer และผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Devcurate เริ่มต้นบทสนทนา “ที่ผ่านมาการทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย มักถูกมองว่าเป็นงานอาสาสมัคร ซึ่งงานอาสาสมัครนั้นเป็นสิ่งที่ดี ทั้งสร้างเสริมประสบการณ์และเติมเต็มหัวใจ แพลตฟอร์มเราเองก็มีงานในลักษณะอาสาสมัคร

แต่จริง ๆ แล้ว การที่เราจะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมไปได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยทั้งคนทำงานที่ทำหน้าที่เป็นหลัก และคนที่อาสามาทำงานเป็นครั้งคราว ปัจจุบันในเมืองไทยมีองค์กรที่เป็นลักษณะ Social Impacts อยู่ไม่น้อยกว่า 500 องค์กร และมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีโอกาสในการทำงานด้านนี้อยู่ทั่วทุกมุมโลก”

เมื่ออ้างถึงผลการสำรวจ Glassdoor’s HR and Recruiting Stats และผลการศึกษาจาก CCSS John Hopkins พบว่าเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ทั่วโลกมีตำแหน่งงานในองค์กรไม่แสวงผลกำไรหรือองค์กรสาธารณประโยชน์อยู่มากกว่า 244,200,000 ตำแหน่ง โดยมีค่าเฉลี่ยค่าจ้างอยู่ที่ 4,000 เหรียญ หรือราว 130,000 บาทต่อปี โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราการจ้างงานที่เติบโตถึง 18.6% ซึ่งเติบโตเร็วกว่าองค์กรธุรกิจแสวงกำไรทั่วไปถึง 3 เท่า!

 

Devcurate Management อานัส อาลี CEO

Devcurate ผลักดันระบบนิเวศการทำงานเพื่อสังคม

ผู้ที่ทำงานในกิจการเพื่อสังคมมานานกว่า 10 ปี อย่าง นายอานัส อาลี Chief Executive Officer และผู้ร่วมก่อตั้ง Devcurate กล่าวว่า “การจ้างงานใน Social Impact Sectors เมืองไทย ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งองค์กรที่เป็น Social Impact เอง และองค์กรที่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่อง Social Impact แล้วต้องการเพิ่มตำแหน่งงานที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้โดยเฉพาะ นี่จึงเป็นความพยายามของเรา ในการสร้างแพลตฟอร์ม Devcurate ขึ้นมา เพื่อเป็นพื้นที่ในการเชื่อมต่อระหว่าง คนที่สนใจทำงานด้านสังคมและสิ่งแว้ดล้อมกับองค์กรที่กำลังมองหาคนทำงานที่มีแพสชั่นในเรื่องนี้โดยเฉพาะ”

www.devcurate.co เป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทย นวัตกรรมที่นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการทำงานด้าน Social Impact โดยเฉพาะ ให้คนทำงานและองค์กรมีโอกาสได้จับคู่กันอย่างเหมาะสมลงตัว ด้วยอัลกอริธึม AI ที่ทรงประสิทธิภาพ และเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแกร่ง จากกว่า 800 องค์กรใน 188 ประเทศทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานและองค์กรภาคสังคม รวมถึงองค์การสหประชาชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) บนวิสัยทัศน์ของการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ยั่งยืนของ Social Impact Sectors ในเมืองไทย โดยการเชื่อมต่อโอกาสการทำงานทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตของภาคธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

Devcurate TR Mood Photo 03

พัฒนา ลิมปเสนีย์ กล่าวเสริมว่าโจทย์สำคัญไม่ใช่เพียงแค่การสร้างแพลตฟอร์ม แต่เป็นการยกระดับระบบนิเวศของเซกเตอร์โดยรวมทั้งหมด ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2564 นี้ Devcurate จะมีการจัดงานมหกรรมอาชีพเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ Impact Careers Festival ขึ้น ในรูปแบบ Virtual ทางเว็บไซต์ www.devcurate.co/festival เป็นเวลา 10 วัน โดยดึง 100 องค์กร

พร้อมด้วย 1,000 ตำแหน่งงานในด้านนี้มาเชื่อมต่อกับผู้ที่สนใจ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ อาทิ การสัมนาโดยผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงและคร่ำหวอดในวงการ, เสวนาอาชีพร่วมรับฟังประสบการณ์อาชีพที่หลากหลายที่ล้วนมีเป้าหมายเพื่อสังคม, เวิร์กช้อปเทรนนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน ตลอดจนการจัดงาน Online Networking เพื่อผลักดันให้เกิดระบบนิเวศด้าน Social Impact ขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม