ห้ามพลาด! คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชวนฟัง “Digital Collaboration Tools For Management” โดย คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

Digital Tools To Digital Workplace เรียนรู้ไปกับเครื่องมือดิจิทัลที่ทำให้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รับเทรนการบริหารยุคใหม่ Digital Skills ที่ผู้บริหารพลาดไม่ได้!! ในหัวข้อ “Digital Collaboration Tools For Management” วิทยากร คุณป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

Director หลักสูตร #DEFbySPU
กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ TARAD.COM
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ทางออนไลน์ ผ่าน Zoom Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93650564155
Meeting ID: 936 5056 4155

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “You Dream It, You Own It”

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #SBS #คณะบริหารธุรกิจ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง