DIPROM FAIR 2022 ชิมและชม สินค้าจากเครือสหพัฒน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมชมงาน “DIPROM FAIR 2022” เลือกชอป ชิมและชม สินค้าจากเครือสหพัฒน์ และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ กว่า 90 คูหา อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลไม้ เครื่องแต่งกาย สมุนไพร เครื่องสำอางและเครื่องประดับ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากวงตรีโฟล์คซอง

พร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน แล้วพบกับงาน “DIPROM FAIR 2022” ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 14.30 น. ณ อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 1 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

- Poster DIProm - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัทเจ้าพระยาออร์กาไนเซอร์ จำกัด

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ