ดีพร้อมเดินหน้ารณรงค์สร้างการรับรู้ “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” ปี 2566 แก่ผู้บริโภค

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm หรือ ดีพร้อม) โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50 ขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) ภายในบูธพบกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ MeStyle พร้อมกิจกรรมกดไลค์กดแลร์ รับของที่ระลึกและของรางวัลต่างๆ โดยจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50

ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย - 63F0773E 02A4 456B 8A47 A13454E3A6B5 - ภาพที่ 1

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand)

สำหรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยหลักเกณฑ์การให้การรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag นั้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยยึดตามหลักสากลได้แก่​

​- เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นใยแล้วนำมาผ่านกระบวนการปั่นเป็นเส้นด้ายในประเทศไทย
​​- ผ้าผืนที่ผลิตในประเทศไทย (Fabric Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นด้ายแล้วนำมาผ่านกระบวนการทอ หรือ ถัก เป็นผ้าผืนในประเทศไทย รวมถึงผ่านกระบวนการฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จในประเทศไทยด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm) โทร 0 2367 8279, 0 2367 8260 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandtextilestag.com และ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ