DITP เสริมทัพนักเรียนทุน Smart Exporter พร้อม Go-Inter

จบไปแล้วอย่างประทับใจกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 20 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยในปีนี้สามารถผลิตผู้ส่งออกได้จำนวนทั้งสิ้น 58 ราย คาดว่าจะสร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศได้ภายใน 1 ปี กว่า 900 ล้านบาท

- P 1 - ภาพที่ 1

โครงการ Smart Exporter รุ่นที่ 20 เป็นการจัดอบรมในรูปแบบ Webinar ภายใต้แนวคิด “Stay Home : Stay Smart” ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะนักเรียนทุน NEA ได้รับองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร อีกทั้งได้เครือข่ายมิตรภาพ Smart Exporter Family ที่จะพัฒนาเป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง สอดรับกับนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมในการส่งออก เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกสามนี้

สำหรับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบค้ายุคใหม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp หรือ DITP Service Center โทร. 1169 กด 1 หรือ Line: @nea.ditp