Double A สนับสนุนน้ำดื่มให้ผู้รับผลกระทบโควิด-19

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องกักตัวในที่พักอาศัย และสถานที่พักคอย พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและส่งต่อความห่วงใย ให้คนไทยมีใจที่แข็งแรงผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยมี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นตัวแทนรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: da1991

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง