ดีแทคยื่นชี้แจงตลาดหลักทรัพย์กรณีข่าวที่ปรากฏในสื่อเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ

- dtac LOGO - ภาพที่ 1

22 กรกฎาคม 2565 – ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อเกี่ยวกับผลพิจารณาลงมติของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวิเคราะห์ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บริษัทได้ยื่นชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อยืนยันว่าบริษัทยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลของการพิจารณา หรือผลของการศึกษาวิเคราะห์ หรือการลงมติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการจากกสทช. หรือคณะอนุกรรมการของกสทช. แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมว่า นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการกสทช. ได้ระบุในข่าวที่แถลงบนเว็บไซต์ของ กสทช. https://www.nbtc.go.th/News/Information/55369.aspx?lang=th-th  เกี่ยวกับข่าวที่กล่าวถึงข้างต้นว่าข่าวที่ออกมาดังกล่าวนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผลการพิจารณา หรือผลของการศึกษาและวิเคราะห์ หรือการลงมติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ซึ่งขั้นตอนเกี่ยวกับการควบรวมกิจการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกสทช.

ติดตามเพจ