ดีแทคตั้งเป้าลดสถิติอุบัติเหตุรุนแรงตกจากเสาและเสียชีวิตจากการทำงานปีนเสาโทรคมนาคมสู่ “Zero Incident อุบัติเหตุเป็น 0”

- dtacSupplyChainSustainability scaled - ภาพที่ 1

26 สิงหาคม 2565 – ดีแทคย้ำจุดยืนขยายเสาสัญญาณด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible business) อันจะเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Planning) และย้ำความปลอดภัยในการทำงานของทีมปีนเสา ล่าสุดรายงานความปลอดภัยปี 2564 ดีแทคสามารถลดสถิติอุบัติเหตุรุนแรงตกจากเสาและเสียชีวิตจากการทำงานให้เป็น 0 ต่อเนื่อง สู่เป้าหมาย “Zero Incident อุบัติเหตุเป็น 0” ยกระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตามจุดยืน 1 ใน 8 เสาหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบที่ดีแทค

คนปีนเสาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือบำรุงรักษามีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยจากการทำงานบนที่สูง ซึ่งแรงงานที่ทำงานที่สูงในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น งานก่อสร้าง ติดตั้งนั่งร้าน การซ่อมบำรุง เป็นต้น พบว่ามีอุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดจากการพลัดตกเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเกิดบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได้

ดีแทคเห็นความสำคัญตั้งเป้าลดสถิติอุบัติเหตุรุนแรงตกจากเสาและเสียชีวิตจึงได้กำหนดให้ผู้ที่ต้องทำงานบนเสาส่งสัญญาณทุกคนจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ (Tower Climber)” เป็นพื้นฐาน

สำหรับทีมงานปีนเสาดีแทคเฉลี่ยจะมีวันละ 80 ท่านจาก 80 ครอบครัวที่ต้องทำงานปีนเสาสูง 6-100 เมตร อยู่เบื้องหลังในการขยายสัญญาณหรือซ่อมบำรุงสัญญาณทุกวัน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สัญญาณคุณภาพ ดีแทคเข้มงวดเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนปีนเสาจะกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยในทุกวัน

- dtac 2 - ภาพที่ 3

นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย ดีแทคไม่ได้แค่เร่งเดินหน้าขยายสถานีฐานทุกคลื่นความถี่เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องความปลอดภัยให้กับทีมงานที่ปีนเสาโทรคมนาคม เพราะเรามีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นหลักการสำคัญ โดยครอบคลุมทั้งในแง่หลักบรรษัทภิบาลและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน”

- dtac 3 - ภาพที่ 5

ดีแทคมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยล่าสุดสิ้นไตรมาส 2/2565 นี้ ดีแทคบรรลุเป้าหมายในการขยายเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั้งหมด 77 จังหวัดภายในครึ่งปีแรก นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเร่งขยายเครือข่ายบนคลื่นย่านความถี่ต่ำ โดยมีการติดตั้งสถานีฐานบนคลื่นย่านความถี่ต่ำเพิ่มขึ้นกว่า 4,600 สถานีฐานในครึ่งปีแรก โดยมีสถานีฐานบนเครือข่าย 700 MHz ที่ได้รับการติดตั้งแล้วจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 17,800 สถานีฐาน และจำนวนสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300 MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ NT (ทีโอทีเดิม) อยู่ที่ประมาณ 21,700 สถานีฐาน

ดีแทคมุ่งเน้น 4 ปัจจัยหลักสำคัญอย่างเข้มงวดเพื่อคนปีนเสา เสริมจากการอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ (Tower Climber)”  คือ

  1. สวมหมวกนิรภัย และต้องสวมใส่ตลอดเวลาและไม่บดบังทัศนวิสัย
  2. สวมใส่เข็มขัดนิรภัยพร้อมสายเชือกแบบ2 ตะขอเท่านั้น และต้องใช้งานทุกครั้งในขณะปีนเสา
  3. สวมใส่เสื้อแขนยาวกระชับและกางเกงขายาว
  4. สวมใส่รองเท้าที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

*ทั้งนี้ ในรัศมีการปีนเสา 10 เมตรรอบเสาต้องไม่มีคนเดินหรือนั่งอยู่

อนึ่ง ดีแทคทำงานร่วมกับผู้จัดหาสินค้าและบริการและพันธมิตรทางธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงข่ายและเสาสัญญาณ ดีแทคจึงมีการตรวจประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับการดำเนินงานของผู้จัดหาสินค้าและบริการ

ดีแทคกำหนดเป้าหมายสำคัญ 5 ประการ ในกระบวนการทำงานร่วมกับคู่ค้า ได้แก่

  1. ไม่มีการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิต
  2. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง
  3. ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
  4. มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลและถูกสุขลักษณะ
  5. ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ดีแทคได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพแก่คู่ค้าจำนวน 5,855 ราย จากบริษัทและผู้จัดหาสินค้าบริการ 55 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายการอบรม 100% คือ 3,500 ชั่วโมง และสามารถทำได้เหนือกว่าเป้าหมายถึง 106% หรือ 3,700 ชั่วโมง

- dtac 6 - ภาพที่ 7

ดีแทคเชื่อว่าบริการโทรคมนาคมนั้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่เท่าเทียมและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ดีแทคเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับวิถีการทำงานภายในองค์กร ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible business) อันจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน