DV8 ประกาศแต่งตั้ง ณัฐพล เกษมวิลาศ นั่งเก้าอี้ CEO พร้อมนำเทคโนโลยีผสานนวัตกรรมใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมยั่งยืน

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง คุณณัฐพล เกษมวิลาศ นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ มากความสามารถ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ซึ่ง บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อเสียง ณ จุดขาย Instore Radio Media ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีเครือข่ายห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 4,485 สาขาทั่วประเทศ และเป็นผู้ให้บริการ Content Creator ผ่านช่องทาง Online และ Offline ทุกรูปแบบ อาทิ อีเวนต์, คอนเสิร์ต และ ซีรีส์

- S 57450613 - ภาพที่ 1

ล่าสุด ภายใต้การนำของคุณณัฐพล เกษมวิลาศ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้ปรับแผนการบริหารพร้อมการเปิดตัวธุรกิจใหม่ โดยให้บริการทางด้าน IT Solutions และ Agritech เพื่อผลักดันให้บริษัทเตรียมก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต

จุดยืนใหม่ของ DV8 คือการมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมยั่งยืน ภายใต้ความเชื่อ “การทำธุรกิจในยุคนี้ เป็นการพึ่งพากันและกัน มากกว่าการแข่งขัน” ทำให้คุณณัฐพล เกษมวิลาศ เลือกที่จะสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้มีการวางรากฐานธุรกิจด้านกัญชาและกัญชง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในด้านการเพาะปลูก และรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้เติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัท และเกิดเป็นความยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ยังได้เตรียมแผนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะ การใช้ทรัพยากรซ้ำเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ไปจนถึงการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา ทั้งในด้านของทุนการศึกษาและการบำรุงรักษาสถานศึกษาในพื้นที่กันดารของประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเกิดเป็นการพัฒนาของสังคมในทิศทางที่ดีต่อไป

ติดตามข่าวสารและข้อมูลสำคัญของ DV8 ได้ที่
Website https://www.dv8.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/dv8thailand/
Twitter : https://www.twitter.com/dv8thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: DV8

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง