สัมมนาออนไลน์ ฟรี “เทคโนโลยีการศึกษาและความปลอดภัยทางดิจิทัล”

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ร่วมกับ สํานักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO Secretariat)

ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา นักการศึกษา นักวิจัย คุณครู อาจารย์จากสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ฟรี SEAMEO-New Zealand Master Class ในหัวข้อ “Education Technology and Digital Security” เพื่อนำเสนอข้อมูลโซลูชั่นที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและความปลอดภัยทางดิจิทัลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนิวซีแลนด์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยจัดขึ้นผ่านการถ่ายทอดสด ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

– ยกระดับทักษะการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาและความปลอดภัยดิจิทัล

– ขยายมุมมองเรื่อง Technology Disruption ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด

– พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตในการเข้าใกล้เทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้วันนี้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 2021 ได้ที่ https://link.seameo.org/MasterClass-Reg/20210930 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

รับชมทาง Live สดผ่านช่อง SEAMEO Secretariat YouTube โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสามารถรับชมได้ที่นี่ https://link.seameo.org/MasterClass/20210930

ผู้ร่วมงานจะได้รับ E-Certificate of Participation โดยจะออกให้กับผู้เข้าร่วมที่กรอกแบบฟอร์มยืนยันเมื่อสิ้นสุดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.seameo.org/Main_programme/296

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: PR_Online

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง