ETDA เร่งเครื่องประเทศไทยใช้ดิจิทัลไอดี เตรียมเปิดตัวแคมเปญ MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ”

KV MEiD Kickoff

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงาน ก้าวแรกบริการไทย…ไร้รอยต่อ (1st STEP TOWARD THAILAND DIGITAL SOCIETY) เปิดตัวแคมเปญ MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” เชื่อมทุกภาคส่วนเร่งเครื่องประเทศไทยใช้ดิจิทัลไอดีให้เกิดขึ้นจริงกับทุกภาคส่วน 3 ธันวาคมนี้

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการใช้บริการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID (ดิจิทัลไอดี) ให้เกิดขึ้นได้จริงกับทุกภาคส่วน รองรับการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คือ ภารกิจสำคัญที่ ETDA มุ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งการเดินหน้าร่วมส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง ผ่าน ETDA Sandbox เพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนให้บริการจริง พร้อม ๆ กับการร่วมผลักดันการสร้างกรอบแนวทางการพัฒนาบริการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID Framework เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานแก่ Regulator ในการกำกับดูแลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมิติอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน Digital ID ซึ่งถือเป็นประตูบานสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมการใช้งาน Digital ID ในทุกบริการของไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการผลักดันให้ทุกภาคส่วนมองเห็นภาพการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ETDA จึงสานต่อเดินหน้า โครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity) ภายใต้แคมเปญ MEiD (มีไอดี) “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

ถึงความสำคัญของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกการทำธุรกรรมออนไลน์ที่จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน พร้อมเป็นพื้นที่ของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงาน Regulator สู่การกำหนดทิศทางแบบมีส่วนร่วม สำหรับการผลักดันให้เกิดการใช้งาน Digital ID ในบริบทของไทยให้สำเร็จ เพื่อเชื่อมโยงประชาชนสู่บริการดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

สอดรับกับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ด้วย “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” ซึ่งแคมเปญดังกล่าวได้มีการสื่อสาร ปูฐานความรู้แก่ประชาชนถึงความสำคัญของ Digital ID ผ่านเพจเฟซบุ๊ก MEiD มีไอดี (https://facebook.com/meid.thailand) มาอย่างต่อเนื่อง และจะแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่องาน “ก้าวแรกบริการไทย…ไร้รอยต่อ (1st STEP TOWARD THAILAND DIGITAL SOCIETY)” ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ETDA ชั้น 15 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) พร้อมกับถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก MEiD (มีไอดี) และ ETDA Thailand ด้วย

ในงานได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมกล่าว ในหัวข้อ “ประเทศไทยยุคดิจิทัล ต้องเริ่มตรงไหน?” ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของประเทศ รวมถึงภาพของการขับเคลื่อน Digital ID ไทย พร้อม ๆ กับการสะท้อนภาพ Digital ID Framework สู่การกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์สู่ขอบแขตของดิจิทัลไอดี”

โดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA และการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากไทยและต่างประเทศอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสวนาพิเศษ ในหัวข้อ ฟังเสียงไทย สร้างไอดี Digital iD : Outside In from Thai citizen, หัวข้อ แนวทางความร่วมมือสู่ดิจิทัลไอดี Build the Block : MEiD และหัวข้อ วิสัยทัศน์สู่ขอบเขตของการยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัล Digital iD : Best Practice Sharing