Ethisphere ยก Western Digital เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก ประจำปี 2566 ติดต่อเป็นปีที่ 5

western digital logo 2022

กรุงเทพฯ 14 มีนาคม 2566 – เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป (NASDAQ: WDC) ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลกประจำปี 2566” จากสถาบันเอธิสเฟียร์ (Ethisphere) ผู้นำระดับโลกด้านการกำหนดและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางจริยธรรมของภาคธุรกิจ

เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้รับเลือกให้ครองตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และเป็น 1 ใน 6 องค์กรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลนี้ สำหรับในปี 2566 องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวมีจำนวน 135 แห่ง โดยครอบคลุมถึง 19 ประเทศและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้ง 46 ประเภท

คุณทิฟฟานี่ สเคอร์รี (Tiffany Scurry) รองประธานอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (SVP and Chief Compliance Officer) บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล กล่าวว่า “ทีมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราจะทำการตั้งเป้าหมายและกำหนดทิศทางในทุก ๆ ปี เนื่องจากเรามองหาวิธีการใหม่ ๆ สำหรับการฝึกอบรม ให้ความรู้ และสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานของเราด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามหลักจริยธรรมในที่ทำงาน” และเสริมอีกว่า “การได้รับการยกย่องจาก Ethisphere ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรมในทุก ๆ วัน

คุณเอริก้า ซาลมอน เบิร์นน์ (Erica Salmon Byrne) ซีอีโอของสถาบัน Ethisphere กล่าวว่า “จริยธรรมถือเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับองค์กรที่มุ่งมั่นและยืดหยัดด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจผ่านโปรแกรมและแนวทางการปฏิบัติอย่างแน่วแน่ ไม่เพียงแค่ยกระดับมาตรฐานและความคาดหวังสำหรับทุกคนเท่านั้น แต่ยังมีผลการดำเนินงานในระยะยาวที่ดีขึ้นอีกด้วย” และเพิ่มเติมอีกว่า “เรายังคงได้รับแรงบันดาลใจจากบริษัทต่าง ๆ ที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลกและความทุ่มเทของพวกเขาในการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่แท้จริงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ยึดคุณค่าหรือผลประโยชน์สำหรับสาธารณะเป็นสำคัญที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง เราขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ที่ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลก

ระเบียบวิธีและหลักเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การประเมินบริษัทที่มีจริยธรรมที่สูงสุดในโลกตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบความคิดด้านจริยธรรม หรือ Ethics Quotient® (EQ) ของสถาบัน Ethisphere ประกอบด้วยคำถามกว่า 200 ข้อด้านวัฒนธรรม แบบแผนการปฏิบัติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติทางจริยธรรม การกำกับดูแล ความหลากหลายของคนในองค์กร และความคิดริเริ่มที่สนับสนุนห่วงโซ่แห่งคุณค่าที่แข็งแกร่ง กระบวนการนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อจัดเก็บและประมวลผลแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรต่าง ๆ ทุกอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในทั่วโลก

 

รายชื่อองค์กรที่ได้รางวัลอันทรงเกียรติ

สามารถดูรายชื่อบริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปีนี้ ได้ที่ https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees