วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งเด็กประลองฝีมือในการแข่งขัน Flavour Genius Competition Season 2

DaVinci Gourmet ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของเหล่า Mixologist ในประเทศไทย และต้องการจะยกระดับฝีมือของนักผสมเครื่องดื่มไทยให้ไปไกลถึงระดับโลก จึงจัดการแข่งขัน Flavour Genius Competition Season 2 ขึ้น เพื่อเฟ้นหานักผสมเครื่องดื่มมืออาชีพที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งประเภทค็อกเทลและม็อกเทล โดยใช้วัตถุดิบบังคับ ได้แก่ น้ำเชื่อมยี่ห้อดาวินซี่ กรูเม่ท์ และ DVC Tea Concentrate ณ โรงแรมฮิลตันสุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

- 2.422887 1 - ภาพที่ 1

วิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันผสมเครื่องดื่มรายการนี้ โดยนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้เข้าแข่งขันเพียงหนึ่งเดียวทีี่มาจากสถาบันอุดมศึกษา ในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันรายอื่นๆ ล้วนเป็น Mixologist มืออาชีพจากอุตสาหกรรมจริงทั้งสิ้น ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 6 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 18 คน การได้ลงสนามท้าชิงกับระดับมืออาชีพผู้มากประสบการณ์ครั้งนี้จึงถือได้ว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมากและเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพบนเวทีการแข่งขันระดับประเทศ

- 1.422888 0 - ภาพที่ 3

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งมั่นในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เพราะจะเสริมสร้างให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การมีความรับผิดชอบ และการวางแผนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขัน ตลอดจนยังได้โชว์ศักยภาพของอาจารย์ในการบ่มเพาะทักษะของนักศึกษาด้วย

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน
นายปัณณธร วิศวธน สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

รายชื่อศิษย์เก่าที่เป็นทีมสนับสนุนและผู้ช่วยในการซ้อมแข่งขัน
น.ส. ภิญญาพัชญ์ งามกิจ

รายชื่ออาจารย์ที่ดูแลโครงการแข่งขัน
1. อาจารย์ดวงกมล สุขมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
2. อาจารย์วิพล โชติวรรณชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

การแข่งขันภายนอกสถาบันจึงไม่เพียงมอบประสบการณ์อันล้ำค่าให้แก่นักศึกษาแต่ยังสะท้อนความเชี่ยวชาญ ของคณาจารย์วิทยาลัยฯในการพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานใน ศตวรรษที่ 21

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Dusit Thani College

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง