งานสัมมนาวิชาการ “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต : Future Scenario of Education”

ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม (กลาง) ประธานมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล เป็นเกียรติในงานสัมมนาวิชาการ “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต : Future Scenario of Education” เนื่องในวันสถาปนาชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น จัดโดย ชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) พร้อมเปิดเวทีระดมสมองศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ร่วมแชร์มุมมองการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 และทิศทางในอนาคต พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการศึกษา

โดยมีศิษย์เก่าร่วมงานและอวยพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดครบรอบ 88 ปี อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ปิยะบุตร ชลวิจารณ์, ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, ดร.ประวิช รัตนเพียร, ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์, ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ณ ห้องประชุม Auditorium โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เมื่อเร็วๆ นี้

- 2 2 TPq2hKAmlGod - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Admin

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ