การีนาจับมือ insKru ผุดกิจกรรม ‘Learning Arena สมรภูมิแห่งการเรียนรู้’ ภายใต้โครงการ Garena Academy จุดประกายไอเดียคุณครูใช้เกมพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมแบ่งปันสู่เพื่อนครูทั่วประเทศ

กฤตย์ พัฒนเตชะ Head of Garena Online Thailand scaled

กรุงเทพฯ – การีนา (ประเทศไทย) จับมือ insKru แพลตฟอร์มแบ่งปันไอเดียการสอนสำหรับคุณครูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย จัดกิจกรรม Learning Arena สมรภูมิแห่งการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ Garena Academy มุ่งจุดประกายคุณครูผสาน Gamification และ Game-based Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การเรียนการสอน ผ่านการแบ่งปันความรู้ เวิร์กช็อป และกิจกรรมการประกวดไอเดียการสอน เพื่อสร้างสนามทดลองให้คุณครูใช้กลไกของเกมเพิ่มความสนุก ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

นายกฤตย์ พัฒนเตชะ, Senior Director, Head of Garena Online (Thailand) กล่าวว่า “การีนาเชื่อว่าครูเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการนำความรู้ไปสู่นักเรียน และเราเล็งเห็นว่าสามารถนำคอนเซ็ปต์ ‘กลไกเกม (Gamification)’ มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้มีความสนุกและมีความหมายกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เราจึงต่อยอดกิจกรรมจากโครงการ Garena Academy โดยการทำงานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กิจกรรม ‘Learning Arena เปิดสมรภูมิการเล่นและเรียนรู้’ ที่เราจัดทำร่วมกับ insKru ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ของครูไทยไฟแรงและแพลตฟอร์มแบ่งปันไอเดียการสอนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้กลไกเกม (Gamification) มาปรับใช้ในบริบทการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน และทำให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ที่สนุกสำหรับครูและผู้เรียน นอกจากนั้นเรายังหวังว่าไอเดียใหม่ ๆ และนวัตกรรมการเรียนการสอนจากกิจกรรมจะถูกแบ่งปันสู่เหล่าครูภายในคอมมูนิตี้กว่าแสนคนทั่วประเทศไทย และนำไปสู่การปรับใช้จริงในห้องเรียน”

Learning Arena สมรภูมิแห่งการเล่นและเรียนรู้ สนับสนุนให้คุณครูได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ ไอเดีย และนวัตกรรมการสอนโดยใช้กลไกเกม (Gamification) หรือ Game-based learning ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

01 Learning Arena

  1. คอนเทนต์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการนำ Gamification และ Game-based Learning มาปรับใช้ในห้องเรียน ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการเข้าถึงคอนเทนต์กว่า 5 แสนครั้ง จากคุณครูทั่วประเทศ
  2. กิจกรรมประกวดไอเดียการสอน เปิดโอกาสให้คุณครูได้เสนอไอเดียการสอนที่ใช้องค์ประกอบของเกมมาเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคุณครูไฟแรงร่วมส่งไอเดียประกวดกว่า 250 ไอเดียจากทั่วประเทศ ทุกไอเดียล้วนเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายไอเดียเพิ่มเติมต่อไปไม่รู้จบ ซึ่งได้ถูกคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนได้เป็น 15 ไอเดียที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวอย่างเช่น
  • การนำองค์ประกอบต่าง ๆ ในบอร์ดเกมมาเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมาทบทวนหรือขัดเกลาในการเล่นเกม พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ใหม่เพิ่มเติม เช่น ไอเดีย บอร์ดเกม “ทุกข์ของชาวนา” โดย คุณครูธนดล ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจวรรณคดี “ทุกข์ของชาวนาในบทกวี” มากขึ้น โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีคิดและความยากลำบากของชาวนา ผ่านการเล่นบอร์ดเกมจำลองชีวิตของชาวนา และไอเดีย บอร์ดเกมไร้จุดจบ Possession Boardgame โดย คุณครูรัตติราช บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้หลากหลายวิชา เช่น วิชาสังคมศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ผ่านการเล่น Possession บอร์ดเกมแนว Turn-based RPG

03 นักเรียนเล่นบอร์ดเกมทุกข์ของชาวนา

  • การเปิดโลกเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านเกม เช่น ไอเดีย สมรภูมิขยะหรรษา โดย คุณครูภัทราพร เดชพร จาก Facebook Page: Where something grows ชวนนักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการแยกขยะประเภทต่าง ๆ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านเกมล่าสมบัติ
05 ไอเดียสมรภูมิขยะหรรษา
ไอเดีย “สมรภูมิขยะหรรษา”

สามารถดูไอเดียที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ที่ https://inskru.com/idea/-N4zjeacsvHDE1WCFHsN

06 กิจกรรมห้อง ครู พัก
กิจกรรมห้อง-ครู-พัก
  1. กิจกรรมอบรมหรือเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอเดียการสอน ไม่ว่าจะเป็น “เล่นเกมยังไง ให้เป็นเรื่อง!” กิจกรรมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเกมผ่านมุมมองของนักจิตวิทยา คุณครู และผู้ทำงานในวงการเกมตัวจริง “กิจกรรมห้อง-ครู-พัก” ที่เปิดพื้นที่ให้คุณครูได้มาทำความรู้จักกับองค์ประกอบและกลไกการทำงานของเกม วิธีการนำ Gamification หรือ Game-based Learning มาปรับใช้กับการเรียนการสอน การเปิดโลกอาชีพวงการเกมและอีสปอร์ต การถอดบทเรียนจากการเล่นเกม RoV รวมถึงการพูดคุยกับคุณครูเจ้าของไอเดียการสอนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประชันไอเดีย

ชลิพา ดุลยากร Co founder insKru

นางสาวชลิพา ดุลยากร Co-founder, insKru กล่าวว่า “แพลตฟอร์มของเรามีพื้นฐานมาจากความตั้งใจในการเปิดพื้นที่ให้คุณครูได้สร้างสรรค์คอนเทนต์และแบ่งปันไอเดียในการพัฒนาการเรียนการสอน ความร่วมมือกับการีนาในกิจกรรม Learning Arena นับเป็นการเชื่อมโลกของการศึกษาให้กว้างขึ้น ครอบคลุมไปถึงเรื่องของ Gamification และ Game-based Learning ซึ่งเป็นไอเดียที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง นอกจากจะสนุก ก็ทำให้นักเรียนสามารถโฟกัสและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดการดำเนินกิจกรรม เราไม่เพียงเห็นศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคุณครู แต่ยังเห็นถึงพลังจากแรงบันดาลใจที่คุณครูอยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนครูอีกกว่าแสนคนบนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อนำไปใช้ต่อในห้องเรียนทั่วประเทศไทยอีกด้วย”

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมใหม่ ๆ ของโครงการ Garena Academy สามารถติดตามได้จาก Facebook Page ของ Sea (ประเทศไทย) www.facebook.com/SeaTH.Official และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.SeaAcademy.co แพลตฟอร์มที่รวบรวมความรู้หลากหลายด้านจากโครงการต่าง ๆ ของ Sea (ประเทศไทย) มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การใช้อีคอมเมิร์ซและการทำธุรกิจในยุคออนไลน์ การเงินดิจิทัลและความปลอดภัย และทักษะสำหรับอาชีพในวงการเกมและอีสปอร์ต