การ์ทเนอร์ชี้เทคโนโลยีเกิดใหม่มุ่งเน้น 3 ธีมหลัก ได้แก่ การขยายประสบการณ์เต็มรูปแบบ การเร่งการทำงานอัตโนมัติของเอไอ และการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนักเทคโนโลยี

image002 1

เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่น่าจับตาทั้ง 25 รายการ ในรายงาน Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022 ของการ์ทเนอร์ กำลังก่อให้เกิดการพัฒนาและการขยายตัวใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ ด้านประสบการณ์เต็มรูปแบบ ด้านการเร่งการทำงานอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนักเทคโนโลยี

เมลิซา เดวิส รองประธานฝ่ายวิจัยการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “เทคโนโลยีเกิดใหม่ล้วนมีศักยภาพทรานฟอร์มธุรกิจ แต่ผู้บริหารไอที (CIO) และผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างเผชิญความท้าทายในเรื่องการปรับขนาดความสามารถทางด้านดิจิทัลและการปรับปรุงด้านความยั่งยืนที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพิ่มขึ้น องค์กรจำเป็นต้องขจัดข้อจำกัดรอบด้านที่มาพร้อมเทคโนโลยีเกิดใหม่ เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน”

รายงานวงจรเทคโนโลยีเกิดใหม่ (The Hype Cycle for Emerging Technologies) เป็นรายงานที่มีความเฉพาะ เนื่องจากระบุถึงข้อมูลเชิงลึกหลัก ๆ ของเทคโนโลยีและกรอบการทำงาน (Frameworks) มากกว่า 2,000 รายการ รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยการ์ทเนอร์เป็นประจำทุกปี รวบรวมเทรนด์และเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีความน่าสนใจที่ผู้บริหารและอุตสาหกรรม “ต้องรู้” ซึ่งเทรนด์และเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพสูงในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอีก 2 ถึง 10 ปี ข้างหน้านี้ (ดูรูปที่ 1)

รูป 1. วงจรเทคโนโลยีเกิดใหม่ปี 2565 (The Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022)

The Hype Cycle for

ที่มา: การ์ทเนอร์ (สิงหาคม 2565)

แกรี่ โอลิฟ รองประธานฝ่ายวิจัยการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “เทคโนโลยีทั้งหมดในวงจรเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Hype Cycle) นั้นยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น มีบางเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นและยังมีความไม่แน่นอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาว่าเทคโนโลยีนั้นจะวิวัฒน์ไปในทิศทางใด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการนำมาปรับใช้ แต่จะเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับกลุ่มผู้นำกระแส (Early Adopter) ที่สามารถประเมินและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ สอดรับกับความสามารถขององค์กรในการจัดการกับเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์”

3 ธีมหลักของเทรนด์เทคโนโลยีเกิดใหม่ ในปีนี้

ธีมที่ 1 การพลิกโฉมและขยายขอบเขตของประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ (Evolving and Expanding Immersive Experiences): อนาคตของประสบการณ์ดิจิทัล คือ ความสมจริงอย่างเต็มรูปแบบ โดยชุดเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่หนุนการสร้างประสบการณ์ดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย ตัวแทนเสมือนจริงแบบพลวัต (Dynamic Virtual Representations) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของลูกค้าและผู้คน (Environments and Ecosystems of Customers and People) ตลอดจนโหมดการสร้างการมีส่วนร่วมใหม่ ๆ กับผู้ใช้ ด้วยประสิทธิภาพและความสามารถของเทคโนโลยีเหล่านี้ แต่ละผู้ใช้จะสามารถควบคุมข้อมูลอัตลักษณ์ ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของตน พร้อมยังสามารถรวมเข้ากับสกุลเงินดิจิทัลได้ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าด้วยแนวทางใหม่ ๆ เสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร และนำไปสู่โอกาสในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่ ๆ

เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ธีม “การพลิกโฉมและขยายขอบเขตของประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ” ได้แก่ Metaverse, Non-Fungible Tokens (NFTs), Super App, Web3, Decentralized Identity, Digital Humans, Digital Twin of the customer และ Internal Talent Marketplaces

ธีมที่ 2 การเร่งการทำงานอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์ (Accelerated AI Automation): การนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้เป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันต่าง ๆ นั้นกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการเร่งการสร้างแบบจำลอง AI ที่มีความเฉพาะ สามารถนำไปใช้ร่วมกับการพัฒนาแบบจำลอง การฝึกอบรม และการนำไปปรับใช้แบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบอัตโนมัติ AI นั้นให้ความสำคัญกับบทบาทของมนุษย์ในด้านการพัฒนา AI ส่งผลให้สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลประโยชน์ได้เร็วยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ธีม “การเร่งการทำงานอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์ ” ได้แก่ Autonomic Systems, Causal AI, Foundation Models, Generative Design AI และ Machine Learning Code Generation

ธีมที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนักเทคโนโลยี: ธุรกิจดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จควรเกิดจาก “สร้างขึ้นเอง” ไม่ใช่ “ซื้อมา” ชุดเทคโนโลยีเกิดใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ ชุมชนผู้สร้างบริการและโซลูชัน อาทิ ทีมฟิวชั่น (Fusion Teams) และแพลตฟอร์มที่ใช้พัฒนา โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ให้คำแนะนำและเสนอข้อมูลเชิงลึกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชัน พร้อมยังเพิ่มความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ

เทคโนโลยีเกิดใหม่ที่อยู่ภายใต้ธีม “การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนักเทคโนโลยี” ได้แก่ Augmented FinOps, Cloud Data Ecosystems, Cloud Sustainability, Computational Storage, Cybersecurity Mesh Architecture, Data Observability, Dynamic Risk Governance, Industry Cloud Platforms, Minimum Viable Architecture, Observability Driven Development, OpenTelemetry และ Platform Engineering

ลูกค้าการ์ทเนอร์สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “Hype Cycle for Emerging Technologies, 2022.”

สามารถติดตามการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ได้ที่งาน Gartner IT Symposium/Xpo 2022 งานประชุมระดับโลกสำหรับผู้บริหารไอที ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าที่เคย ผู้บริหารไอทีจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางรับมือช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมมอบวิสัยทัศน์และผลลัพธ์ที่จำเป็นต่อการยกระดับองค์กรไปอีกขั้น ติดตามข่าวสารและการอัพเดทได้ผ่านทางทวิตเตอร์โดยติดแฮชแท็ก#GartnerSYM

รายละเอียดการจัดงานประชุมสัมมนา Gartner IT Symposium/Xpo ประกอบด้วย
October 17-20 | Orlando, FL
September 12-14 | Gold Coast, Australia
October 31-November 2 | Tokyo, Japan
November 7-10 | Barcelona, Spain
November 14-16 | India