Gojek (โกเจ็ก) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเสนอหลากหลายบริการ ได้แก่ บริการส่งอาหาร (GoFood – โกฟู้ด) บริการเรียกรถจักรยานยนต์ (GoRide – โกไรด์) บริการรับส่งพัสดุ (GoSend – โกเซนด์) และบริการอีวอลเล็ตหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (GoPay – โกเพย์) จับมือ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และวินัยจราจรให้พาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับทั้งคนขับจักรยานยนต์วิน และคนขับรถส่งพัสดุและส่งอาหาร โดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จ. สมุทรปราการ

นายอัครวินท์ เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโอเปเรชั่น แอปพลิเคชัน Gojek ร่วมกับ นายจารุวัฒน์ มาลาพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายโครงการและเช่าซื้อ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) และ นายสุวิทย์ นภานพรัตน์แก้ว ผู้จัดการอาวุโสส่วนขายโครงการ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ที่ 7 จากซ้าย) ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่คนขับที่ผ่านการอบรมในโครงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับ ที่จัดขึ้นโดย Gojek ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ในการอบรมพาร์ทเนอร์คนขับ Gojek ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหัวข้ออบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลที่ถูกหลักการ จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศเป็นหนังสือรับรองผลการเรียนที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากทางสถาบันฯ

การอบรมครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของ Gojek ในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในอีโค่ซิสเต็ม ทั้งผู้ใช้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ผ่านการให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพาร์ทเนอร์คนขับของ Gojek อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในทุกวัน พาร์ทเนอร์คนขับที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ Facebook Gojek Partner Thailand