Gojek ร่วมกับ สปส. ส่งเสริมความรู้พาร์ทเนอร์คนขับด้านประกันสังคม

Gojek PR 2021031904 004

กรุงเทพฯ – 19 มีนาคม 2564  – Gojek (โกเจ็ก) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเสนอหลากหลายบริการ ได้แก่ บริการส่งอาหาร (GoFood – โกฟู้ด) บริการเรียกรถจักรยานยนต์ (GoRide – โกไรด์) บริการรับส่งพัสดุ (GoSend – โกเซนด์) และบริการอีวอลเล็ตหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (GoPay – โกเพย์)

จับมือร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4  จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ เรื่องการประกันสังคมรูปแบบใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับ Gojek เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิหลักประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอิสระ แก่พาร์ทเนอร์คนขับทั้งคนขับจักรยานยนต์วิน และคนขับรถส่งพัสดุและส่งอาหาร ที่สนใจสามารถสมัครเข้าสู่ระบบหลักประกันสังคม เพื่อการสร้างความมั่นคงในอนาคตในระยะยาว

Gojek PR 2021031902 003

โดยการอบรมครั้งนี้พาร์ทเนอร์คนขับ Gojek ที่เข้าร่วมทั้งที่งานสัมมนาและทางออนไลน์ต่างได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ถึงสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่จะสามารถสมัครเข้าร่วมจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ได้ โดยจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง ตั้งแต่กรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย การรับเงินทดแทนการขาดรายได้ สงเคราะห์บุตร การรับเงินบำเหน็จเมื่อครบอายุ 60 ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากวิทยากรผู้เข้าร่วมบรรยายที่มามอบความรู้และพร้อมตอบข้อซักถามจากพาร์ทเนอร์คนขับ Gojek

Gojek PR 2021031907 001

การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของ Gojek ในการส่งเสริมความรู้ให้กับทุกคนในอีโค่ซิสเต็ม ทั้งผู้ใช้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ผ่านการให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพาร์ทเนอร์คนขับของ Gojek อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Gojek PR 2021031921 002