กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จับมือ สปสช. ให้บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก (OPD) ผ่านแอป SPRING UP ของ SCB

- Good Doctor Direction 00 - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ เมษายน 2565 – กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) หรือ GDTT บริษัทในเครือของ กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งให้บริการ ‘หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)’ ได้ประกาศการเริ่มต้นความร่วมมือในโครงการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก สำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจ ATK 2 ขีด และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย ให้สามารถเข้ารับการรักษากับ GDTT ได้ ตามแนวทางใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาผู้ป่วยนอกแบบ Self-Isolation หรือที่เรียกว่า “เจอ แจก จบ 

- Good Doctor APP - ภาพที่ 3

ผู้ป่วยในโครงการ “เจอ แจก จบ” แตกต่างจากผู้ป่วยภายใต้โครงการ Home Isolation (HI) ที่ต้องลงทะเบียนผ่านสายด่วน 1330 และรอรับการจัดสรรไปยังหน่วยพยาบาลต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสปสช. ผู้ป่วยภายใต้ OPD หรือ ผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล สามารถลงทะเบียนได้ทันทีผ่านคลินิกที่ได้รับการรับรองจาก สปสช. แบบไม่ต้องมีเอกสารอ้างอิงและสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยยาที่จะถูกจัดส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้าน นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อติดเชื้อโควิด-19 สามารถนำผล ATK ที่แสดงผลบวก มาติดต่อเข้ารับการรักษาจาก GDTT หนึ่งในพันธมิตรของ สปสช. เพื่อรับบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์แบบผู้ป่วยนอก (OPD) ผ่านการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB Spring Up พร้อมเข้ารับการรักษาได้โดยตรงจากบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของ GDTT และเตรียมรับยารักษาที่บ้าน

- Dr.Sudhichai - ภาพที่ 5

GDTT ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพรูปแบบดิจิทัลภายใต้โครงการ Home Isolation (HI) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยตั้งแต่การได้รับการแต่งตั้ง GDTT ได้ส่งมอบการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพขั้นต้นที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและยังคงรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนอย่างต่อเนื่อง GDTT ยังคงให้การสนับสนุนและให้บริการแก่ผู้ป่วยในโครงการ Home Isolation (HI) ผ่านแอปพลิเคชัน Good Doctor นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยนอก (OPD) บนแอปพลิเคชัน SPRING UP ของ SCB อีกด้วย