GTB -ใสทิลาด จับมือส่งโคขายจีน คาดรายได้สะพัดกว่า 8,000 ล้านบาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ. อาคารใสทิลาด นครหลวงเวียงจันทน์ ได้มีการลงนามข้อตกลงระหว่างบริษัท ช็อคโกแลทเค้ก จำกัด (Chocolate Cake Co.,Ltd.) กับบริษัท ใสทิลาดกรุ๊ป จำกัด (Saythirath Group Co.,Ltd) เรื่องความร่วมมือในการนำเข้าโคจากประเทศไทยเพื่อนำไปเลี้ยงในประเทศลาวก่อนส่งออกไปปลายทางฆลฑลยูนนานประเทศจีน

นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท GTB ผู้ส่งออกโคมีชีวิตจากไทยกล่าวว่าประเทศไทยมีระบบการเลี้ยงโคขุนที่เข้มแข็งและภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคมาอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือกับใสทิลาดกรุ๊ปซึ่งมีความชำนาญในเรื่องการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปประเทศจีนจะช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถขยายธุรกิจส่งออกโคเนื้อไปยังประเทศจีนได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัว ภายในปี 2565 โดยโคชุดแรกจำนวน 10,000 ตัว ได้ถูกจองขายให้กับบริษัทจีนผู้นำเข้าโคมีชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลยูนนาน ประเทศจีนเรียบร้อยหมดแล้ว

สำหรับปัญหาเรื่องโรคลัมปีสกินที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในไทยขณะนี้ นางสาวนวลละอองเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนรองรับทั้งในฝั่งไทยและในฝั่งลาว โดยโคของเราเป็นโคขุนจากฟาร์มปิดที่ได้รับมาตรฐานจึงไม่มีปัญหาเรื่องโรคลัมปีสกินจากต้นทาง ส่วนคอกในลาวของเราเป็นคอกที่แยกออกจากฟาร์มอื่น มีการฆ่าเชื้อโรค ฉีดวัคซีนและมีการจัดการแมลงพาหะอย่างสม่ำเสมอ ทางการลาวจึงมั่นใจได้ว่าโคจากไทยจะไม่สร้างปัญหาโรคลัมปีสกินในลาวอย่างแน่นอน
นายสุกสาคอน ใสทิลาด ประธานกรรมการบริษัท ใสทิลาดกรุ๊ป จำกัด ได้เปิดเผยว่า MOU ดังกล่าวเป็นก้าวที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนไทยกับบริษัทเอกชนลาว เพื่อเปิดตลาดค้าขายกับประเทศจีนภายใต้ MOU การส่งออกโคระหว่างสปป.ลาว-จีน คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับทั้งสองประเทศไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทในปี 2565