ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ ส่งมอบ ไฮบรารี่ ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กร ที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายพัฒนา พิลึกฤาเดช ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (คนที่สองจากซ้าย) และ นางสาวธรินทิพย์ โสภณบรรณารักษ์ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ (คนแรกจากซ้าย) บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ร่วมกันส่งมอบ ไฮบรารี่ (Hibrary) ระบบห้องสมุดออนไลน์องค์กรที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาพนักงานและบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เข้าถึงองค์ความรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยมี นายเกรียงไกร ใบเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร (คนที่สองจากขวา) และ นางสาวอรวรรณ อัษฎานุวัฒน์ หัวหน้าแผนกบริหารการเรียนรู้ (คนแรกจากขวา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้แทนในการรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับหน่วยงาน องค์กรหรือผู้ประกอบการที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทดลองใช้งานห้องสมุดออนไลน์หรือต้องการโอนย้ายอีบุ๊กจากระบบ E-library ที่ใช้อยู่มาใช้กับ ไฮบรารี่ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.hibrary.me หรือติดต่อได้ที่ โทร 02-024-6690

Photo Caption HIbrary PEA