Hikvision เผยแพร่รายงาน ESG ฉบับที่ 6 ตอกย้ำการปฏิบัติตามแนวคิด “Tech for Good”

หางโจว, จีน, 31 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Hikvision เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ประจำปี 2566 โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติและผลการดำเนินงานด้าน ESG เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้ว รายงานฉบับนี้นำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสนใจในด้านความยั่งยืน รวมถึงลำดับความสำคัญและการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีความยั่งยืน

Hikvision releases its sixth ESG report, highlighting the commitment to ‘Tech for Good’
Hikvision releases its sixth ESG report, highlighting the commitment to ‘Tech for Good’

“Hikvision ปฏิบัติตามแนวคิด “Tech for Good” ตลอดจนยึดมั่นใน “ปฏิบัตินิยม” พร้อมกับมุ่งสำรวจการเปลี่ยนผ่านที่ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เราจึงใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็นสื่อกลางในการส่งมอบคุณค่าของการพัฒนาที่ยั่งยืน” คุณ Huang Fanghong ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรองประธานอาวุโสของบริษัท กล่าว “เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยแรงผลักดันของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เราจะสามารถบรรลุการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ด้วยความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในภาพรวม Hikvision จึงกำหนดกรอบการจัดการด้าน ESG โดยมีแนวคิด “Tech for Good” หรือ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งดีงาม เป็นแกนหลัก บริษัทยึดมั่นในพันธกิจนี้ และตลอดปี 2566 บริษัทก็มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดย Hikvision ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อปกป้องโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ ป้องกันมลพิษทางน้ำและทางอากาศ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังมีบทบาทในการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มเติมให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล รับประกันการเก็บเกี่ยวแอปเปิลอย่างอุดมสมบูรณ์ และปกป้องสัตว์ป่า ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ในส่วนของตนเองเพื่อเติมเต็มความปรารถนาในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม

นอกเหนือจากการตอบแทนสังคมด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้ว Hikvision ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การพัฒนาที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน คู่ค้า และชุมชน โดยมีการบูรณาการหลักการเหล่านี้เข้ากับกรอบการจัดการด้าน ESG ด้วยเช่นกัน

Hikvision 2023 ESG report highlights
Hikvision 2023 ESG report highlights

ผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่โดดเด่นในช่วงเวลาที่มีการรายงาน มีดังนี้

  • บริษัทได้เผยแพร่นโยบายสิทธิมนุษยชนสากล (Hikvision Global Human Rights Policy) ที่ปลูกฝังการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักบรรษัทภิบาลและการดำเนินงานของบริษัท
  • Hikvision กำหนดและใช้กระบวนการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Management Procedure for Greenhouse Gas Emissions) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการดำเนินงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ
  • Hikvision ผสานหลักการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ และการใช้งาน โดยบริษัทได้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์
  • นอกจากส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้ว Hikvision ยังเดินหน้าจัดซื้อพลังงานสีเขียวในเชิงรุกอีกด้วย โดยในปี 2566 ไฟฟ้าประมาณ 12,533.7 เมกะวัตต์ชั่วโมง ผลิตจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในฐานการผลิตของบริษัท
  • Hikvision ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1,884 ฉบับในปี 2566 นอกจากนี้ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทยังมีมูลค่าถึง 1.139 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.08% เมื่อเทียบเป็นรายปี
  • เนื่องจากใส่ใจในการจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ Hikvision จึงปรับปรุงการจัดการซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง โดยซัพพลายเออร์รายใหม่ของบริษัททั้งหมด 100% ได้รับการคัดกรองโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • Hikvision จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยใช้เวลาฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,534,482 ชั่วโมง
  • พนักงานของ Hikvision มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครอย่างแข็งขัน โดยอุทิศเวลาทำงานจิตอาสารวมกันมากกว่า 20,000 ชั่วโมง

สามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงาน ESG ฉบับเต็มได้ที่นี่

 

View original content to download multimedia: Read More