How to ดูแลกาย-ใจด้วย Virtual Healthcare ทำให้การพบแพทย์เป็นเรื่องง่าย

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำทางด้านประกันสุขภาพระดับโลก ร่วมกับ Techsauce ผู้นำเสนอคอนเทนต์ด้านเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ ครอบคลุมทั้งในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง “How to ดูแลกาย-ใจด้วย Virtual Healthcare ทำให้การพบแพทย์เป็นเรื่องง่าย” เพื่อเปิดโอกาสให้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอยู่ร่วมกับโควิด- 19 และโซลูชั่นในการพบแพทย์ที่สะดวกสบายขึ้น ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศ

ซึ่งประกอบไปด้วย นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ CEO บริษัท Health at Home, นพ.จตุภัทร คุณสงค์ จิตแพทย์ ประจำศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และพญ.เรณุกา จรัสพงศ์พิสุทธิ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ โรงพยาบาล พญาไท 2 เข้าร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถาม โดยมีลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของซิกน่าเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์

Photo Telemed Cigna Anywhere App

สืบเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้คนไทยมีสภาวะความเครียดสูงขึ้น และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ในทางกลับกันประเทศไทยมีจำนวนจิตแพทย์น้อย และไม่เพียงพอต่อจำนวนความต้องการของผู้ป่วย

ทำให้การเข้าถึงการรักษายิ่งกลายเป็นอุปสรรค ซิกน่า เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวและเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีทั้งกายใจ จึงได้กิจกรรมการเสวนาออนไลน์เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้พูดคุยและซักถามข้อสงสัยตลอดจนปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ

ในงานเสวนารูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ วิทยากรได้พูดถึงสถานการณ์และทิศทางของโควิดในปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในอนาคต รวมถึงปัญหาสุขภาพกายและใจที่เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด ตลอดจนการให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพ และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ผ่านบริการ ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่และวิถีชีวิตแบบ New Normal ภายใต้แนวคิด “เจ็บป่วยเมื่อไหร่ พบแพทย์ได้ทันที” ของซิกน่า กับบริการพบแพทย์ออนไลน์

ผ่านแอปพลิเคชัน Cigna Anywhere ที่ลูกค้าซิกน่าที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล Cigna Signature Care และแผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถเข้าถึงบริการ Telemedicine ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า พร้อมทั้งรับบริการจัดส่งยาถึงบ้านได้แบบไร้กังวลอีกด้วย

ผู้ถือกรมธรรม์ของซิกน่า สามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งานบริการพบแพทย์ออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่แอปพลิเคชัน Cigna Anywhere ดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Google play : https://bit.ly/3tZ9izg หรือ App Store : https://apple.co/3ewMFvm หรือ สอบถามได้ผ่านช่องทาง Line @CinaThailand หรือ โทร 02-853-0000