สคบ. ยืนยัน Huawei Mate 9, Huawei P10 ได้มาตรฐาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดผลการทดสอบสมาร์ทโฟน Huawei ที่มีปัญหาสองรุ่นได้แก่ Huawei P10 และ Huawei Mate 9 ระบุตัวเครื่องที่ทดสอบได้มาตรฐาน

ในการทดสอบสคบ. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีรุ่นที่เจ้าปัญหาสองรุ่น นั่นคือ  Huawei Mate 9 (พร้อมรุ่นย่อย Mate 9 Pro) และ Huawei P10 (และรุ่นย่อย P10 Plus)

ผลการทดสอบได้ความเร็วประมาณ 500-600 MB/s เมื่อเทียบกับมาตรฐานแล้ว ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ส่วนการโฆษณาว่า ความเร็วกระโดดไปที่ 800 MB/s และการทดสอบทำได้ไม่ถึงจากที่โฆษณา ทางหัวเว่ยให้คำอธิบายว่า ถ้าความเร็วอยู่ระหว่าง 500-900 MB/s จะนับว่าอยู่ในมาตรฐาน

อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยของสคบ. หากพบว่า การโฆษณาของหัวเว่ยมีส่วนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด จะมีโทษปรับ 50,000 บาท จำคุก 6 เดือน พร้อมสั่งแก้ไขโฆษณาในโอกาสต่อไป

สุดท้ายแล้วหัวเว่ย ยืนยันว่า Huawei P10 และ P10 Plus ที่วางจำหน่ายในไทยใช้รอม UFS 2.1 ทั้งหมด

Huawei