ทำความรู้จักกับ มะเร็งปากมดลูก โรคใกล้ตัวของผู้หญิง สาเหตุการเกิด การป้องกัน และการรับวัคซีนที่ถูกต้อง

HPV cover11

มะเร็งปากมดลูกคืออะไร ? มะเร็งปากมดลูก (HPV = Human Papilloma Virus) คือ ก้อนเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณมดลูก ช่องคลอด และช่องปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกมักจะเกิดในหญิงอายุประมาณ 50 ปี อีกทั้งผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจำนวนมากจะเป็นผู้หญิงที่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ตั้งครรภ์เร็ว คลอดบุตรหลายครั้ง และผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HPV แต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้ โรคมะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มที่จะเกิดกับหญิงที่อายุยังน้อยอีกด้วย

HPV 02

สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

 • การมีคู่นอนหลายคน หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีคู่นอนหลายคน
 • การสูบบุหรี่
 • การรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลายาวนาน
 • การตั้งครรภ์หรือมีบุตรหลายคน
 • ภูมิคุ้มกันไม่ดี
 • การละเลยไม่ไปตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยการฉีด HPV Vaccine 

HPV Vaccine สามารถป้องกันการเกิด มะเร็งปากมดลูกได้ 70%, มะเร็งทวารหนัก 80%, มะเร็งช่องคลอด 60% และมะเร็งอวัยวะเพศสตรี 40% นอกจากนั้นยังสามารถป้องกันการเกิดหูดที่อวัยวะเพศบางชนิดได้อีกด้วย ซึ่งวัคซีนที่ครอบคลุม 4 สายพันธุ์ คือ 6, 11, 16 และ 18 จะมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคดีที่กว่าวัคซีนที่ครอบคลุม HPV เพียง 2 สายพันธุ์

HPV 04

ฉีด HPV Vaccine ตอนไหนดีที่สุด?

 1. ไม่เคยมีเพศสัมพันธุ์มาก่อน ประสิทธิภาพวัคซีนจะสูงที่สุด
 2. ผู้หญิง ช่วงอายุระหว่าง 9-26 ปี ควรฉีด โดยให้เน้นช่วงอายุ 11-12 ปี
 3. เด็กผู้หญิง ช่วงอายุระหว่าง 9-15 ปี สามารถฉีดเพียง 2 ครั้ง แต่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการฉีด 3 ครั้ง

หมายเหตุ หากเป็นผู้หญงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว วัคซีนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่ยังไม่มีการติดเชื้อ HPV หรือไม่มีเซลล์ผิดปกติ

ฉีด HPV Vaccine ต้องฉีดครบ 3 ครั้ง

 • เข็มที่ 1 เลือกวันไหนก็ได้
 • เข็มที่ 2 ฉีดห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือน
 • เข็มที่ 3 ฉีดห่างจากเข็มแรก 6 เดือน

หมายเหตุ สำหรับเด็กผู้หญิง ช่วงอายุระหว่าง 9-15 ปี ฉีดเพียง 2 เข็ม โดยห่างกัน 6 เดือน

นอกจากการดูแลตัวเองให้ดี หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ แล้ว การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยไม่ให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ ซึ่งการฉีดวัคซีน สามารถฉีดได้ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป และคุณสามารถเลือกได้ว่าจะฉีดวัคซีน 2 สายพันธุ์ หรือ วัคซีน 4 สายพันธุ์ ก็ได้

ข้อมูล: sikarin.com, chularatcancercenter.com และ twitter.com/Redprice_50