ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทองออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศ การประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทองออนไลน์ รอบ ชิงชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านทาง https://bioasiapacific.com/

ร่วมชื่นชมความสามารถของนวัตกรไทยกับการนำเสนอนวัตกรรมของหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและเพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ร่วมส่งผลงานจากทั่วประเทศกว่า 20 ทีม ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นสร้างสรรค์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมตอบโจทย์การแพทย์และสุขภาพในยุค Next Normal

- Poster for release - ภาพที่ 1

โดยมีจำนวนผลงานที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทต่างๆ ได้แก่

• ประเภทที่ 1 หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 8 ทีม
• ประเภทที่ 2 หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 8 ทีม

ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท จะรับโล่พร้อมเงินรางวัล ดังนี้

• รางวัลที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท
• รางวัลที่ 2 ประเภทละ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
• รางวัลที่ 3 ประเภทละ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์ สำหรับประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลสุดยอดไอเดีย Next Normal สำหรับประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลแรงบันดาลใจสู่วิถีใหม่ ประเภทละ 1 รางวัล รับโล่พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ร่วมลุ้นผลการเฟ้นหาที่สุดของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ในโครงการ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของการประกวดเพิ่มเติม ได้ที่ www.tcels.or.th