เคล็ดลับคอร์สเรียน IELTS ให้สำเร็จง่ายๆ พร้อมไขข้อสงสัยที่ควรรู้

เคล็ดลับคอร์สเรียน IELTS ให้สำเร็จง่ายๆ พร้อมไขข้อสงสัยที่ควรรู้

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก หลาย ๆ คนทั้งนักศึกษาและวัยทำงานจึงมุ่งมั่นติวสอบ IELTS เพื่อคว้าคะแนนที่หวังไว้ บทความนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ IELTS   พร้อมแนะเคล็ดลับเด็ด ๆ ในคอร์สเรียน IELTS เพื่อติวสอบให้ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับคอร์สเรียน IELTS ให้ประสบความสำเร็จง่าย ๆ พร้อมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ Ielts

ทำไมต้องสอบ IELTS ?

 • เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ : มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีคะแนน IELTS ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งในการรับเข้าศึกษาต่อ
 • เพื่อหางาน : องค์กรนานาชาติชั้นนำหลายแห่งต้องการพนักงานที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม IELTS จึงเป็นเครื่องมือวัดศักยภาพภาษาอังกฤษของคุณ
 • เพื่อย้ายถิ่นฐาน : ประเทศต่าง ๆ กำหนดให้ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนัก ต้องมีคะแนน IELTS ที่ได้มาตรฐาน

IELTS ใช้สำหรับอะไรบ้าง ?

จะเห็นได้ว่า IELTS เป็นเครื่องมือการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของผู้สอบ ไม่ว่าจะเป็นใช่ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ใช้ประกอบใบสมัครงานในองค์กรต่างประเทศ หรือใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าสำหรับการย้ายถิ่นฐานไปพำนักในต่างประเทศที่ต้องการผลสอบ IELTS แนบในเอกสารประกอบการพิจารณา

ดังนั้นจะเห็นว่าผลสอบ IELTS ไม่ใช่เพียงเรื่องสำคัญของนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่เป็นเอกสารสำคัญของวัยทำงานด้วยเช่นกัน

ข้อควรรู้ก่อนติวสอบ IELTS

 • รูปแบบการสอบ : IELTS แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ Academic และ General Training
  • รูปแบบ Academic เหมาะสำหรับผู้สมัครเรียนต่อ
  • รูปแบบ General Training เหมาะสำหรับผู้สมัครหางาน หรือย้ายถิ่นฐาน
 • เนื้อหาการสอบ : ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด
 • ระบบคะแนน : คะแนน IELTS อยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 9.0 แบ่งเป็นคะแนนย่อยทั้ง 4 ด้าน

เคล็ดลับติวสอบ IELTS ให้ประสบความสำเร็จ

 • ตั้งเป้าหมาย : กำหนดคะแนนเป้าหมายที่ต้องการและวางแผนการติวสอบอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ผลลัพธ์สุดท้ายต้องไม่ต่ำกว่า 7.5
 • เลือกคอร์สเรียน IELTS ที่เหมาะสม : เลือกคอร์สเรียน IELTS ที่ตรงกับรูปแบบการสอบและระดับภาษาของคุณ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ เช่น เรียนกับครูเจ้าของภาษา มีทางเลือกให้เรียนออนไลน์ได้
 • ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ : ฝึกทำข้อสอบเก่า และหาโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน : ฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดอย่างสม่ำเสมอ
 • ฝึกบริหารเวลา : ฝึกทำข้อสอบแบบกำหนดเวลา เพื่อฝึกบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลตัวเอง : พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสมองที่ปลอดโปร่ง

ข้อควรระวังในการติวสอบ IELTS

 • หลีกเลี่ยงการท่องจำคำศัพท์ : เน้นการเรียนรู้คำศัพท์ในบริบท ฝึกใช้คำศัพท์ในประโยค
 • อย่ากลัวการผิดพลาด : การผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ จดจำข้อผิดพลาดและนำมาแก้ไข
 • อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น : มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองในแบบของคุณ เพื่อให้เป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม
 • อย่าเครียดจนเกินไป : ควรผ่อนคลาย มั่นใจ และมีความสุขกับการเรียน

การติวสอบ IELTS ต้องอาศัยความพยายามและวินัย ที่สำคัญคือการเลือกสถาบันที่มีคอร์สเรียน IELTS คุณภาพ ได้รับการรีวิวจากผู้เรียนจริงว่า