IT SPU จัดเต็ม! ครั้งแรกของประเทศกับ 3 ขุนพลด้านเครือข่าย IOT ในโครงการอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree)

ครั้งแรกของประเทศ! การรวมตัวของ 3 ขุนพลด้านเทคโนโลยีเครือข่าย IOT กับการถ่ายทอดความรู้แบบจัดเต็มในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (Non-Degree)

เปิดแล้วสำหรับกิจกรรมการอบรมออนไลน์ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (Non-Degree)

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 3 เครือข่าย IOT ชั้นนำของประเทศไทย

อาทิ ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กับเครือข่าย LoRaWAN ,คุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับเครือข่าย AIS NBIoT และคุณปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด กับเครือข่าย Sigfox ร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์แบบจัดเต็มให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEK65 #ITSPU #IoTSPU3 #TechSkillBySPU #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง