บลจ.กสิกรไทย คว้า 4 รางวัลจาก Morningstar Fund Awards 2021

MS 2280

​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) กวาดรางวัลจาก Morningstar Fund Awards 2021 ได้มากที่สุด โดยคว้า 4 รางวัลจากทั้งหมด 8 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Fund House – Domestic Equity ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2, รางวัล Best Retirement Mutual Fund – Equity จากกองทุน KGHRMF, รางวัล Best Thailand Equity Large-Cap Fund จากกองทุน K-STEQ และรางวัล Best Thailand Mid/Long-Term Bond Fund จากองทุน K-FIXED ครอบคลุมทั้งกองทุนหุ้นต่างประเทศ กองทุนหุ้นไทย และกองทุนตราสารหนี้ นับเป็นเครื่องการันตีฝีมือบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละประเภทสินทรัพย์

ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภาวะตลาดที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mega Trends) มาร่วมวิเคราะห์ตามแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์โลก

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวธารินี ศิริชยาพร Head of Business Development and Operations บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) เดินทางมามอบรางวัลให้กับนายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบลจ.กสิกรไทย ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่พหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้