ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง มีค่า ส่งมาแลก E-Voucher ใช้แทนเงินสดได้

กาแฟเขาช่อง ชวนแฟนๆ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้โลกของเราดีขึ้น โดยการลดทิ้งขยะพลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อม กับแคมเปญ “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง SEASON2 เก็บแยก แลกดื่ม” ซึ่งแคมเปญ จัดขึ้นจัดขึ้นต่อนเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อปลุกกระแสให้คนแคร์โลกและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง และส่งเสริมให้ลูกค้าผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องและประชาชนทั่วไป หันมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมไร้ขยะพลาสติก นำขยะพลาสติกมาสร้างให้มีมูลค่า สร้างความยั่งยืนในอนาคต

- 08092021 - ภาพที่ 1

อีกทั้ง กระตุ้นให้ลูกค้าส่งชิ้นส่วนซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง กลับมาแลกบัตรกำนัล (E-Vouchers) ใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องทาง www.khaoshong.com/onlinestore ได้ ซึ่งถือเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าอีกด้วย และในช่วงท้ายแคมเปญนี้ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ามาจะถูกรวบรวมนำไปสร้างถนนสีเขียว มอบให้อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่

โดยเมื่อชงดื่มกาแฟเขาช่องเรียบร้อยแล้วอย่าทิ้ง สามารถนำชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง ส่งมาแลก
E-Voucher ใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง ทาง www.khaoshong.com/onlinestore

ประเภทชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แลก E-Voucher ได้แก่
▪️ ซองสติ๊ก กาแฟ 3in1 สามารถแลก E-Voucher มูลค่า 0.2 บาท
▪️ ถุงกาแฟ 3in1 ขนาดเล็ก (แพ็ค 5 ซองสติ๊ก) สามารถแลก E-Voucher มูลค่า มูลค่า 1 บาท
▪️ถุงกาแฟ 3in1 ขนาดใหญ่ สามารถแลก E-Voucher มูลค่า มูลค่า 2 บาท

ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมง่ายๆได้ โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมลของท่านให้ชัดเจน และส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์มาที่ ตู้ปณ.10 รังสิต ปทุมธานี 12130 เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/KhaoShong1979

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
▪️E-Voucher (บัตรแทนเงินสด) จะถูกส่งให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทางอีเมล
▪️สงวนสิทธิ์ 1 E-Voucher สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อเท่านั้น
▪️E-Voucher มีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ระบบอัตโนมัติได้ส่ง E-Voucher ถึงผู้ร่วมกิจกรรม
▪️ผู้ร่วมกิจกรรมที่ต้องการใช้สิทธิ์ จะต้องเป็นสมาชิก Khao Shong Online Store บนช่องทาง www.khaoshong.com/onlinestore เท่านั้น
▪️E-Voucher ดังกล่าว ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้
▪️ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกประเภท ก่อนส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม หากพบว่าชิ้นส่วนใดไม่ได้ทำความสะอาด
จะถูกทำการตัดสิทธิ์การได้รับ E-Voucher
.
#เก็บแยกแลกดื่ม #ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องซีซั่น2 #ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องseason2เก็บแยกแลกดื่ม
#เขาช่องรสแท้กาแฟไทย #กาแฟเขาช่อง #khaoshongcoffee #BEX