สจล. – รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลงพื้นที่แจกจ่าย ATK 2 หมื่นชุด คัดกรองประชาชนย่านลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 20 สิงหาคม 2564 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลงพื้นที่แจกจ่าย ATK (Antigen Test Kit) ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วนเพื่อใช้คัดกรองประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวนรวม 20,000 ชุด ครอบคลุมประชาชน 10,000 คน พร้อมชี้ 4 แนวทาง ป้องกันการติดเชื้อระดับชุมชน

ภายใต้แนวนโยบายในการช่วยประชาชนให้พ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ การเร่งตรวจเชิงรุก ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ แยกผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง กักตัวเข้มงวด พร้อมดูแลความเป็นอยู่ ทุ่มการรักษาให้ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือแพทย์ที่คิดค้นโดยคนไทย และ ระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย

โดยในอนาคต สจล. เตรียมขยายผลการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งการเปิดให้บริการ ศูนย์ โฮม ไอโซเลชัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง (Home Isolation) ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล. ฯลฯ

- KMITL 2021081951 001 1 - ภาพที่ 1

ทั้งนี้ กิจกรรมการลงพื้นที่ส่งมอบชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กทม. โดยมีผู้แทนชุมชนรับมอบ ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่ https://www.facebook.com/kmitlofficial และ http://kmitl.ac.th

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สจล. มีกรอบนโยบายในการช่วยประชาชนให้พ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังสร้างผลกระทบในทุกมิติให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง

โดยเสนอ 4 แนวทางป้องกันการติดเชื้อในระดับชุมชน ได้แก่ การเร่งตรวจเชิงรุก ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ แยกผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง กักตัวเข้มงวด พร้อมดูแลความเป็นอยู่ ทุ่มการรักษาให้ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือแพทย์ที่คิดค้นโดยคนไทย และ ระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

โดยที่ล่าสุด สจล. โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) ได้ลงพื้นที่แจกจ่าย ATK (Antigen Test Kit) ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน แก่ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง เป็นจำนวนรวม 20,000 ชุด สำหรับประชาชน 10,000 คน ณ วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กทม.

โดยมีผู้แทนจากชุมชนเกกีงาม ชุมชนบำรุงรื่น ชุมชนนิคมลาดกระบัง ชุมชนตลาดหัวตะเข้ ชุมชนลาดกระบัง 52 (ซอยจินดา) และวัดปลูกศรัทธา ร่วมรับมอบ นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อโลงศพและน้ำมันในการฌาปนกิจแก่วัดปลูกศรัทธาร่วมด้วย

- KMITL 2021082042 002 0 - ภาพที่ 3

โดยในอนาคต สจล. เตรียมขยายผลการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งการเปิดให้บริการ ศูนย์ โฮม ไอโซเลชัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง (Home Isolation) ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล. ฯลฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมการลงพื้นที่ส่งมอบชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กทม. โดยมีผู้แทนชุมชนในพื้นที่ร่วมรับมอบ ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่ https://www.facebook.com/kmitlofficial และ http://kmitl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: JC&CO COMMUNICATIONS

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ