เตรียมตัวให้พร้อมกับคณะที่ใช่ สจล. เปิดรับสมัคร TCAS รอบโควตา 14 กุมภาฯ นี้

Lazada

กรุงเทพฯ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีเงื่อนไขอยู่ในเครือข่ายโครงการพิเศษ หรือเป็นนักเรียนในพื้นที่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีผ่านระบบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีคณะและหลักสูตรเปิดรับที่น่าสนใจจำนวนมาก ครอบคลุมหลักสูตรทั่วไปและนานาชาติ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://reg.kmitl.ac.th ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. โทรศัพท์ 0 2329 8203 หรือทางเพจ
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Admission.KMITL

- 2022 02 14 17 40 51 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ