เคพีเอ็มจี เปิดตัวแผนงานระยะยาวเพื่อเร่งจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ทั่วโลก

- Hero image 1 - ภาพที่ 1

ภายใต้โครงการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เคพีเอ็มจี วางแผนทุ่มงบประมาณกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปีข้างหน้าเพื่อมุ่งเน้นวาระการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยกลยุทธ์ด้าน ESG ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าของเราในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวก และที่สำคัญ

กลยุทธ์นี้จะตอบสนองและสนับสนุนเคพีเอ็มจีที่มีความรับผิดชอบในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก และพันธกิจด้าน ESG ที่ระบุไว้ในโครงการ KPMG: Our Impact Plan

การลงทุนครั้งนี้ เคพีเอ็มจีจะดำเนินการโดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมและขยายจำนวนบุคคลากรทั่วโลก เพื่อเข้าถึงและนำข้อมูลมาปรับใช้ เร่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านพันธมิตรต่างๆ รวมถึงการรณรงค์สร้างความเปลี่ยนแปลง ปัจจัยหลักสู่การเปลี่ยนแปลงคือการ นำเอาแนวปฏิบัติด้าน ESG มาใช้กับทั้งองค์กรและลูกค้าของเคพีเอ็มจีพื่อขับเคลื่อนlสู่การเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดผลได้

กลยุทธ์ ESG ใหม่ ของเคพีเอ็มจีทั่วโลก มุ่งเน้น 5 ด้านที่สำคัญ ดังนี้

 1. แนวทางการดำเนินการ/สำหรับลูกค้า

ศูนย์ปฏิบัติการใหม่เฉพาะด้าน 5 แห่ง เพื่อให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกและแก้ปัญหาในประเด็น ESG ที่สำคัญ โดยจะเน้นไปที่

  • การลดการปล่อยคาร์บอนในระดับโลก เพื่อช่วยธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ให้บรรลุพันธกิจการลดคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ และวางแผนการลดคาร์บอน
  • ที่ปรึกษาด้าน ESG ทั่วโลก สนับสนุนโดยทีมที่ปรึกษาธุรกิจของเคพีเอ็มจี ที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญด้าน ESG ชั้นนำของตลาด รวมถึงการเป็นผู้นำในประเด็นทางสังคมและแนวทางแก้ไข
  • ศูนย์ปฏิบัติการด้าน ESG ระดับภูมิภาค แห่ง จัดตั้งในยุโรป เอเชียแปซิฟิก และอเมริกา เพื่อให้ลูกค้าของเคพีเอ็มจี สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญระดับโลกได้สะดวกขึ้น ในทุกแง่มุมของวาระ ESG

เคพีเอ็มจีจะลงทุนในโซลูชันและเทคโนโลยีชั้นนำด้านสภาพภูมิอากาศและ ESG เช่น Climate IQ ซึ่งเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ ระบุโอกาสและความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อเสริมการลงทุนทางเทคโนโลยี เคพีเอ็มจีจะขยายกำลังคน ทั้งสำหรับงานที่ปรึกษา ESG และเพื่อให้ความเชื่อมั่นในการเปิดเผยข้อมูล ESG นอกจากนี้ เคพีเอ็มจีจะพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อให้สามารถส่งมอบการให้ความเชื่อมั่นด้าน ESG ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกับที่เคพีเอ็มจีใช้ในการสอบบัญชี

1.แนวทางการดำเนินการ/สำหรับลูกค้า

ศูนย์ปฏิบัติการใหม่เฉพาะด้าน 5 แห่ง เพื่อให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกและแก้ปัญหาในประเด็น ESG ที่สำคัญ โดยจะเน้นไปที่

  • การลดการปล่อยคาร์บอนในระดับโลก เพื่อช่วยธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ให้บรรลุพันธกิจการลดคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ และวางแผนการลดคาร์บอน
  • ที่ปรึกษาด้าน ESG ทั่วโลก สนับสนุนโดยทีมที่ปรึกษาธุรกิจของเคพีเอ็มจี ที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญด้าน ESG ชั้นนำของตลาด รวมถึงการเป็นผู้นำในประเด็นทางสังคมและแนวทางแก้ไข
  • ศูนย์ปฏิบัติการด้าน ESG ระดับภูมิภาค แห่ง จัดตั้งในยุโรป เอเชียแปซิฟิก และอเมริกา เพื่อให้ลูกค้าของเคพีเอ็มจี สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญระดับโลกได้สะดวกขึ้น ในทุกแง่มุมของวาระ ESG

เคพีเอ็มจีจะลงทุนในโซลูชันและเทคโนโลยีชั้นนำด้านสภาพภูมิอากาศและ ESG เช่น Climate IQ ซึ่งเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ ระบุโอกาสและความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อเสริมการลงทุนทางเทคโนโลยี เคพีเอ็มจีจะขยายกำลังคน ทั้งสำหรับงานที่ปรึกษา ESG และเพื่อให้ความเชื่อมั่นในการเปิดเผยข้อมูล ESG นอกจากนี้ เคพีเอ็มจีจะพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเพื่อให้สามารถส่งมอบการให้ความเชื่อมั่นด้าน ESG ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกับที่เคพีเอ็มจีใช้ในการสอบบัญชี

2.ความพร้อมของบุคคลากร

เคพีเอ็มจีจะจัดฝึกอบรมด้าน ESG ให้แก่บุคลากรทั้ง 227,000 คนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนพร้อมที่จะเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ในการฝึกอบรมนี้ เคพีเอ็มจีได้ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยธุรกิจเคมบริดจ์จัดจ์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และวิทยาลัยธุรกิจสเติร์นสำหรับผู้บริหารระดับสูงแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

 • วิทยาลัยธุรกิจเคมบริดจ์จัดจ์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จะสร้างทักษะ ESG รวมถึงการพัฒนากรอบการเรียนรู้และโซลูชันที่จะนำไปใช้กับเคพีเอ็มจีทั่วโลก นำโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสุดของเคพีเอ็มจีจำนวนหลายร้อยคน และตั้งเป้าให้เข้าถึงบุคลากรของเคพีเอ็มจีทุกคนทั่วโลก

วิทยาลัยธุรกิจสเติร์นสำหรับผู้บริหารระดับสูงแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก จะร่วมสร้างโครงการความยั่งยืนสำหรับเคพีเอ็มจี ในรูปแบบของการศึกษาสำหรับผู้บริหาร

3.การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา

เคพีเอ็มจีจะเปิดตัวโครงการเร่งพัฒนาศักยภาพตลาดเกิดใหม่ (KPMG Emerging Markets Accelerators) สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก และละตินอเมริกา โดยเป้าหมายของ Emerging Markets Accelerators คือเพื่อให้แน่ใจว่าภูมิภาคของโลกที่ขาดความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจะมีที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

4.ความร่วมมือและพันธมิตร

เคพีเอ็มจีตระหนักดีว่าปัญหาต่างๆ ของโลกไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุให้บริษัทต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ได้แก่ UNESCO Enactus และ Global Reporting Initiative

ผ่านระบบนิเวศทางธุรกิจของพันธมิตรของเรา เช่น Microsoft และ ServiceNow เคพีเอ็มจีกำลังร่วมสร้างเครื่องมือและโซลูชันใหม่ๆ ที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญตามข้อมูลที่องค์กรสามารถใช้เพื่อกำหนดนโยบาย ESG ของตนและดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร

5.การรับฟังและให้การสนับสนุน

เพื่อช่วยดำเนินนโยบายหลักในการสนับสนุน ESG ระดับโลก เคพีเอ็มจี ยังได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ที่ชื่อว่า Voices for a Sustainable Future ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะขยายมุมมองของนักคิดที่เป็นที่ยอมรับและนักคิดใหม่ๆ ให้เป็นเวทีสำหรับประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเท่าเทียมทางเพศและเชื้อชาติ เป็นต้น โดยโครงการนี้จะสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยเร่งการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

บิลล์ โทมัส ประธานและซีอีโอ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “วิธีที่องค์กรใช้ในการเติบโตนั้นมีความสำคัญ และสิ่งที่เคยใช้ได้ผลกับองค์กรของเราและธุรกิจอื่นๆ ในอดีตจะใช้ไม่ได้ในอนาคต โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตในหลายด้าน นั่นคือเหตุผลที่เรากำหนดให้วาระด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ ESG จะเป็นกลยุทธ์หลักที่ดำเนินการผ่านองค์กรระดับโลกของเคพีเอ็มจี

ตั้งแต่การส่งเสริมให้บุคลากรของเราเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ไปจนถึงงานบริการต่างๆ ที่ให้กับลูกค้า และการเป็นพันธมิตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เคพีเอ็มจี มีความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระดับโลกที่ทำให้เรามีความสามารถและความรับผิดชอบในการใช้จุดยืนขององค์กรในการจัดหาโซลูชันและบริการต่างๆ เพื่อเอาชนะความท้าทายที่โลกและสังคมของเราเผชิญอยู่”

ริชาร์ด เธรลฟอล ประธานฝ่าย ESG ของเคพีเอ็มจีอินเตอร์เนชันแนล และ KPMG IMPACT กล่าวว่า “เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ทั้งในฐานะธุรกิจและในฐานะปัจเจกบุคคล ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการกับความท้าทายที่คุกคามอนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก กลยุทธ์ ESG ระดับโลกของเคพีเอ็มจีจะช่วยให้บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง ตลอดจนระดมข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

แต่เรายังตระหนักด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงที่สังคมเรียกร้องนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดผ่านการทำงานร่วมกันแบบเปิด โดยมีพื้นฐานอยู่บนความไว้วางใจ และเราจะยังคงแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อให้ทุกคน ทุกภูมิภาค มีอนาคตที่ดีกว่า”

กลยุทธ์ ESG ระดับโลกของเคพีเอ็มจี เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากที่องค์กรเปิดตัวโครงการ KPMG: Our Impact Plan ซึ่งระบุความมุ่งมั่นขององค์กรในด้าน ESG โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นต่อโลก

เคพีเอ็มจีเป็นองค์กรผู้ให้บริการมืออาชีพแห่งแรกที่มีการรายงานอย่างโปร่งใสต่อตัวชี้วัดความยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) แผนดังกล่าวกำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมถึงการให้คำมั่นที่จะเป็นองค์กรคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 การดำเนินการและการเร่งความเร็วของโครงการ KPMG: Our Impact Plan อยู่ในลำดับความสำคัญหลักของเคพีเอ็มจีทั่วโลกในการปฏิบัติตามพันธกิจด้านการจัดการกับปัญหาต่างๆ ตั้งแต่วิกฤตสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน

- Charoen Phosamritlert CEO KPMG in Thailand Myanmar and Laos - ภาพที่ 3

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า “ในประเทศไทย กลยุทธ์ ESG ถือเป็นหัวใจหลักของทุกสิ่งที่เราทำ เราเชื่อว่าทุกภาคส่วนจะสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้หากมีการส่งเสริมความยั่งยืนและทุกคนในสังคมมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โครงการ KPMG Care & Share ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ในวงกว้าง

โดยมีกิจกรรมหลากหลายที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของ ESG ในด้านสิ่งแวดล้อม เรามุ่งลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการลดใช้กระดาษ ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และนำไปรีไซเคิลสู่อุปกรณ์การแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาล ในด้านสังคม เราส่งเสริมการศึกษาผ่านทุนการศึกษาและการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในชุมชนด้อยโอกาส

นอกจากนี้ เคพีเอ็มจียังเป็นพันธมิตรกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนานิสิต ภายใต้โครงการ Up Academy เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 จัดในหัวข้อ Youth ESG ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติด้าน ESG ให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ในปัจจุบัน

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เราตั้งเป้าที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสังคมด้วยการระดมเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ที่ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19 รวมถึงการบริจาคเตียงสำหรับโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ PPE และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาล ในด้านบรรษัทภิบาล เคพีเอ็มจีดำเนินงานภายใต้กฏข้อบังคับและมาตรฐานสูงสุด เพื่อที่จะสามารถให้บริการที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้สถาบัน KPMG Institute ยังคงพัฒนาบุคลากรของเราอยู่เสมอด้วยการเพิ่มทักษะแห่งอนาคตและจัดโปรแกรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมไปถึงสนับสนุนให้พนักงานของเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราคงความเป็นองค์กรชั้นนำที่มอบคุณค่าอย่างแท้จริงสู่สังคม”

ติดตามเพจ