เลอโนโว จับมือองค์กรพันธมิตรทั่วเอเชีย แปซิฟิก ต่อยอดทักษะด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เยาวชนรุ่นใหม่

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 – เลอโนโว ประกาศความร่วมมือกับองค์กรเยาวชนทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เพื่อฝึกสอนทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับโลกอนาคต  และส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของวันเยาวชนสากลปี 2022 (12 สิงหาคม) โดยองค์กรพันธมิตรที่จะได้รับประโยชน์จากการร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ TNS India Foundation (TNSIF) ในอินเดีย, Code Like A Girl ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, Waffle ในญี่ปุ่น และ Solve Education! ในหลายประเทศทั่วอาเซียน รวมถึงอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และสิงคโปร์

เลอโนโวมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเยาวชน 15 ล้านคนทั่วโลก ผ่านโครงการการกุศล และการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ด้วยโครงการมอบทุนการศึกษา Lenovo TransforME เลอโนโวตั้งใจที่จะสร้างทักษะด้านการศึกษาให้เยาวชน 1 ล้านคนภายในปีพ.ศ. 2568 นอกจากนี้ด้วยสัมพันธมิตรที่ยาวนานกับองค์กรทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เลอโนโวก็ยังเพิ่มการเข้าถึง และปลูกฝังความสนใจในการศึกษา STEM ในเยาวชนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส

- 2022 08 13 17 17 58 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ