LINE MAN เดินหน้าสู้โควิด สนับสนุนโรงพยาบาลเด็ก ส่งยาถึงผู้ป่วย Home Isolation ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

LINE MAN CSR

LINE MAN เดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) และทีม Covid Ranger โดยมอบโค้ดส่วนลดสำหรับค่าขนส่งยารักษา มูลค่ารวม 1 แสนบาท ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ในการดูแลของโรงพยาบาลเด็ก ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือ Home Isolation

โดย นายพงศ์วิชญ์ คงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai เป็นตัวแทนมอบทุนสนับสนุนค่าส่งยาแก่ รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ หัวหน้างานโรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ นางสาวจุฑานันท์ จรรยาลิขิต ตัวแทนทีม Covid Ranger ซึ่งทาง LINE MAN Wongnai เล็งเห็นปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวัยเด็กที่สูงขึ้น จึงทำการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลเด็กและทีม Covid Ranger เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติการระบาดในครั้งนี้ไปด้วยกัน