นินจาแวน ประเทศไทย เข้าสู่เส้นชัยคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การจัดการคลังสินค้า

- iso award - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 12 กรกฎาคม 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับการความมุ่งมั่นสู่ ผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการจัดการคลังสินค้า จากสถาบันรับรองคุณภาพ Lloyd’s Register International Thailand ย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาตรฐานสากล

มร.เพียซ เอิง กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นินจาแวน ประเทศไทย จำกัด  กล่าวว่า “ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการจัดการคลังสินค้า  ที่ได้รับจากสถาบันรับรองคุณภาพ  Lloyd’s Register International Thailand ในครั้งนี้ มาจากความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน  ภารกิจหลักของเราคือความมุ่งมั่นให้บริการด้วยมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด”

เพื่อให้เกิดระบบการบริหารงานแลจัดการในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ นินจาแวนยึดแนวคิดหลักสำคัญ 8 ประการ ได้แก่

1.มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้า

2.มุ่งสู่ความเป็นผู้นำ

3.สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

4.กำหนดวิสัยทัศน์การทำงานอย่างเป็นกระบวนการ

5.ยึดหลักการบริหารอย่างเป็นระบบ

6.มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7.การอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ

8.การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของบริษัทฯ

มร.เพียซ ยังระบุว่า “การผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านการจัดการคลังสินค้า เป็นเครื่องยืนยันว่าบริการของเรามีมาตรฐานระดับสากลพร้อมด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งเราจะพยายามไม่เพียงแค่รักษามาตรฐานและคุณภาพเหล่านี้ แต่ยังปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

ในปี 2566 นินจาแวนประเทศไทยกำลังวางแผนที่จะขยายขอบเขตการได้รับใบรับรองเดียวกันในกระบวนการรับและส่งพัสดุ ซึ่งหมายความว่าต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานระดับโลก