LONGi สร้างสถิติใหม่อีกครั้ง กับเซลล์ P-Type TOPCon ประสิทธิภาพสูง

LONGi ประกาศสถิติโลกใหม่จากประสิทธิภาพการแปลงเซลล์ P-Type TOPCon ที่ 25.19% เพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่บริษัทได้ทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่ 25.09%

โดยสถิติใหม่นี้เกิดขึ้นจากการใช้โซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ที่พัฒนาขึ้นที่ศูนย์การวิจัยและพัฒนาโซลาร์เซลล์ของ LONGi ได้รับการยืนยันในการทดสอบจาก สถาบัน German Institut für Solarenergieforschung (ISFH) และเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงของเซลล์โดยใช้เวเฟอร์ CZ ขึ้นสู่ระดับใหม่

P Type TOPCon cell Record

บนพื้นฐานของเทคโนโลยีเซลล์และโมดูลที่มีประสิทธิภาพสูงที่เป็นนวัตกรรมดั้งเดิม ศูนย์ R&D ของโซลาร์เซลล์ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง ด้วยสถิติประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ ในเดือนมกราคม 2562 ประสิทธิภาพการแปลงของเซลล์ PERC แบบโมโนคริสตัลไลน์สองหน้าอยู่ที่ 24.06% ซึ่งเป็นสถิติที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ในขณะที่สำหรับเซลล์ TOPCon ชนิด N ที่ศูนย์ได้ประกาศในเดือนมิถุนายนว่า มีประสิทธิภาพการแปลงสูงสุดของโลกที่ 25.21% ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของบริษัท

“เรายึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่มีเป้าหมายสูงเสมอมา โดยเลือกทิศทางที่ถูกต้อง มุ่งเน้นที่เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมและพยายามที่จะขยายขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายในอุตสาหกรรม” ดร.หลี่ ฮัว หัวหน้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาโซลาร์เซลล์ กล่าว

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพลังงานใหม่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของความเป็นกลางทางคาร์บอน นวัตกรรมและการมองการณ์ไกลที่เป็นอิสระของ LONGi รับประกันได้ถึงความเป็นผู้นำในระยะยาวของอุตสาหกรรมในด้านประสิทธิภาพ ผลสำเร็จ และคุณภาพ