Lovell International โรงเรียนที่สร้างด้วยความรัก เพื่อให้คนที่เรารัก รู้จักรักเป็น

คุณโบ พัทธมน ทายาท gen3 ของตระกูล เมฆะวรากุล นอกจากจะบริหาร เคป ดารา รีสอร์ท พัทยาจนประสบความสำเร็จเป็นโรงแรมในใจของใครหลายๆคนแล้ว เจ้าตัวยังได้หันไปลงทุนธุรกิจส่วนตัวซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติใจกลางเมืองพัทยา บนพื้นที่สีเขียว 3 ไร่ ซึ่งกำลังจะเปิดในช่วงสิงหาคม 2565

- S 1671248 1 - ภาพที่ 1

โรงเรียนนานาชาติเลิฟเวลล์วางแนวทางการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดของการ ‘รู้จักรักตนเอง’ โดยการเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระทางความคิด มีโอกาสได้คิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้และเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง รับมือและรู้จักความยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้เพื่อสร้าง Self-esteem ซึ่งเป็นบันไดก้าวแรกไปสู่ Self-love เมื่อรักตัวเองจากภายในได้แล้ว สิ่งที่จะตามมาคือการรู้จักส่งต่อความรักสู่ภายนอก มีความเอื้ออาทร ให้เกียรติและรักผู้อื่นเป็น ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การส่งต่อความรักจากคนสู่คน

- S 1671245 0 - ภาพที่ 3

แต่จะสามารถไปได้ไกลถึงสิ่งรอบตัว ธรรมชาติ และสังคมภายนอกได้ ผู้เรียนจะสามารถใช้ศักยภาพที่ตนเชื่อมั่น กล้าที่จะคิดเพื่อเกิดความสร้างสรรค์ (Creativity) ภายใต้การปลูกฝังแนวคิดของการเคารพตนเอง และผู้อื่น (Healthy Boundary) ผ่านการเรียนรู้ถึงความยืดหยุ่น (Resilience) เพื่อสามารถตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ถนนพัทยา-นาเกลือ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ด้วยอาคารมีการออกแบบและตกแต่งในคอนเซ็ปต์บ้านต้นไม้ นอกจากความสวยงามและสบายใจที่ผู้มาเรียนจะสัมผัสได้แล้ว ยังซ่อนรายละเอียดสำคัญในการออกแบบอีก คือ ทุกส่วนของการเรียนรู้ทั้งในและนอกอาคารถูกออกแบบโดยใช้หลักในการเสริมสร้าง EF (executive functions)ทั้ง 9 ข้อ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดของเด็กใน gen alpha ทั้งบ้านต้นไม้ที่สามารถให้เด็กๆ ปีนป่ายได้ บ่อบอล สระว่ายน้ำ splash pool สวนผักและสวนดอกไม้ออแกนิค bug school สวน key hole เพื่อเรียนรู้การรีไซเคิล musical wall ห้องเรียนศิลปะ และ cooking school

โรงเรียนเลือกใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่แพร่หลายของประเทศอังกฤษ จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการให้ความสำคัญกับความแตกต่างของเด็กทุกคน เพื่อที่จะสามารถช่วยปรับปรุงจุดด้อยได้ทันเวลาในช่วงทองของการเติบโตนี้ เด็กจะได้ โตไปเป็นผู้นำแถวหน้าของสังคมได้อย่างมั่นใจและมีความสุข EYFS ยังเป็นหลักสูตรที่มีการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตลอดทุกปีเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคตของเด็ก

โรงเรียนมีกำหนดเปิดทำการในปีการศึกษา 2022-2023 ที่จะถึงนี้ (ช่วงเดือนสิงหาคม) สำหรับใครที่สนใจหรือต้องการจะสมัครเรียน สามารถลงทะเบียนสมัครหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website www.lovellschool.ac.th ทางโรงเรียนจะจัด open house เพื่อให้ข้อมูลและตอบคำถามผู้ปกครองที่สนใจในปี 2022 นี้ และสำหรับการเข้าชมโรงเรียนจะเปิดให้เข้าชมได้ในเดือนมิถุนายน 2022 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Lovell International

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง