“ภาพสะท้อนในตา ที่ไม่อาจนิ่งดูดาย” เลิฟลี่อายคลินิก ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจาก COVID-19

เพราะดวงตาทุกคู่ล้วนมีความหมาย หมอรวงข้าว – พญ.ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ Lovely Eye & Skin Clinic จัดโครงการ “ภาพสะท้อนในตา ที่ไม่อาจนิ่งดูดาย” เพื่อช่วยเหลือ 500 ครอบครัว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิด หรือเด็กเล็ก ที่พ่อแม่ผู้ปกครองติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรและประกอบอาชีพได้

พร้อมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนกับโครงการ เลือกบริจาคโดยตรง 5 กับมูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์, โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการ “Save Me Save My Mom” มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

โดยสามารถนำใบเสร็จเงินบริจาค ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป มาแสดงเพื่อแลกรับสิทธิ์ฟรี โปรแกรมดูแลผิวพรรณ หรือเซ็ทผลิตภัณฑ์จากเลิฟลี่สกิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Lovely Eye & Skin Clinic เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบขวัญกำลังใจบริจาคสมทบทุนในโครงการ “ภาพสะท้อนในตา ที่ไม่อาจนิ่งดูดาย” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2564

- KV Lovely CSR - ภาพที่ 1