LSC SPU กับกิจกรรม Soft Skill Non-Degree #3 “ธุรกิจกับการเอาตัวรอดจากสภาวะวิกฤต และวิธีการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน Online”

ผ่านไปอีกครั้งกับกิจกรรม #SoftSkill #NonDegree SPU#3 โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งสัปดาห์นี้ยังคงสนุกสนานแบบมีสาระ กับกิจกรรมสุด Cool(!) ที่ไม่เหมือนใคร

ด้วยผู้ดำเนินรายการคู่หู ก้าเก่ง เก่งก้า และยังคงอัดแน่นความรู้ กับวิทยากร สุดน่ารัก “คุณทิป” มัณฑิตา จินดา Founder & MD of Digital Tips Academy

ในหัวข้อ “ธุรกิจกับการเอาตัวรอดจากสภาวะวิกฤต และวิธีการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน Online” ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM และสัปดาห์หน้ายังคงอยู่กับกิจกรรม SoftSkill #ห้ามพลาด #ของแจกเพียบ

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #ReSkill #UpSkill #NonDegree #รุ่น3 #Logistics #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #บัณฑิตพันธุ์ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง