M.I.W. Group คว้า 2 รางวัลเหรียญทอง จากงาน Asian Print Awards 2020 ประกวดสิ่งพิมพ์ระดับเอเชีย

งาน Asian Print Awards 2020 เป็นงานประกวดสิ่งพิมพ์ระดับเอเชีย ซึ่งประเทศไทยสามารถครองความเป็นเจ้าแห่งเหรียญรางวัลได้อีกครั้ง ด้วยจำนวน 12 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง โดยกวาดเหรียญรางวัลรวมไปถึง 36 เหรียญ ซึ่งทำให้เป็นประเทศไทยได้ครองเหรียญรางวัลเป็นที่หนึ่งของเอเชียติดต่อกันหลายสมัย ถือเป็นผลงานที่แสดงให้เวทีนานาชาติเห็นถึงคุณภาพการพิมพ์ของผู้ประกอบการโรงพิมพ์ในประเทศไทยอีกด้วย

โดย บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด สามารถคว้า 2 รางวัลเหรียญทอง (GOLD WINNER) จากงาน Asian Print Awards 2020 ในครั้งนี้ โดยทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับ คือ งานพิมพ์ประเภท โปสเตอร์ และงานพิมพ์ประเภท เมนูอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

POSTER (โปสเตอร์) GOLD WINNER

 • Company: M.I.W Group Co Ltd
 • Country: Thailand
 • Pre-Press: Mr Yada Thongphadungoj
 • Job Title: Mont Calzone
 • Colours Printed: 4
 • Press: Iridesse Production Press

RESTAURANT MENUS (เมนูอาหาร) GOLD WINNER

 • Company: M.I.W Group Co Ltd
 • Country: Thailand
 • Pre-Press: Mr Yada Thongphadungroi
 • Job Title: Mont Calzone
 • Colours Printed: 4
 • Press: Fuji Xerox Iridesse

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง