ไมโครชิพ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานที่ผ่านการรับรองล่าสุด ISO 26262

ความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการทำงานที่เชื่อถือได้และสร้างสวัสดิภาพของผู้ใช้ปลายทาง บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด (ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก: MCHP) ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานที่ผ่านการรับรองล่าสุดแล้ว

เพื่อให้วิศวกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26262 ว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไมโครชิพประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทดสอบความปลอดภัยในการทำงาน ISO 26262 สำหรับตัวควบคุมสัญญาณดิจิทัล dsPIC33C (DSC) รวมไปถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18 และ AVR (MCU) ระบบสนับสนุนการพัฒนาการออกแบบที่มุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ

โดยมีเป้าหมายที่ระดับการวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยง ASIL B และ ASIL C และการสนับสนุนงานขอใบรับรองมาตรฐาน

ชุดผลิตภัณฑ์สนับสนุนการวางระบบความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ dsPIC33C DSC ประกอบด้วย:

 • dsPIC33C DSCs ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 0 ของ AEC Q100 พร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ
 • โหมดการวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยงมาตรฐาน ASIL B, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบและการวินิจฉัยความล้มเหลว (FMEDA) และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (FSM) ที่ผ่านการรับรองระบบโดย SGS TÜV Saar
 • ไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยในการทำงานที่ผ่านการรับรองจาก TÜV Rheinland สำหรับการออกแบบที่สามารถกำหนดเป้าหมายมาตรฐานได้ถึงระดับ ASIL C
 • โปรแกรมอ้างอิงความปลอดภัยในการทำงาน โดยแสดงขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดในการพัฒนาการออกแบบให้สอดคล้องตรงตามมาตรฐานและการรับรองที่ต้องสร้างขึ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน (ASIL B หรือ ASIL C)
 • รายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงานและรายงานการรับรองต่าง ๆ ที่ช่วยให้การปฏิบัติตามมาตรฐานและการขอใบรับรองมาตรฐานง่ายขึ้น

ชุดผลิตภัณฑ์สนับสนุนการวางระบบความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ PIC18 และ AVR MCU ประกอบด้วย:

 • PIC18-Q84 MCU ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 1 ของ AEC Q100 ที่มาพร้อมกับ CAN FD และ AVR DA MCU รวมถึงอินเตอร์เฟส LIN โดยทั้งสองระบบรองรับฮาร์ดแวร์เซ็นเซอร์สัมผัสแบบคาปาซิทีฟ (Capacitive Touch Sensors)
 • โหมดการวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยงมาตรฐาน ASIL B, รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบและการวินิจฉัยความล้มเหลว (FMEDA) และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (FSM) ที่ผ่านการรับรองระบบโดย SGS TÜV Saar
 • ไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยในการทำงาน
 • ใบรับรองมาตรฐาน ASIL B Ready และรายงานการรับรองเพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามมาตรฐานและการขอใบรับรองง่ายยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรที่ไม่มีความรู้หรือความชำนาญในเรื่องการรับรองมาตรฐาน ISO 26262 ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญการ ทางไมโครชิพส่งมอบประสบการณ์และโซลูชันที่ผ่านการทดสอบแล้ว เพื่อช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรับรองมาตรฐานการออกแบบได้อย่างมีประสิทธภาพ

ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดต้นทุน ความเสี่ยง และเวลาในการพัฒนาระบบ ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานดังรายการด้านล่างนี้ มีเอกสารความปลอดภัยที่แนบมาในชุดเครื่องมือพัฒนาระบบซึ่งจะช่วยให้วิศวกรสามารถพัฒนาระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานการรับรอง

ไมโครชิพขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ISO 26262 จำนวน 3 ชุดผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยสนับสนุนลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญหลากหลายระดับ รวมไปถึงขั้นตอนการประเมินและกระบวนการออกแบบ:

 • ชุดผลิตภัณฑ์ทดสอบพื้นฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ประกอบด้วยทรัพยากรพื้นฐานของระบบ เช่น FMEDA ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASIL B Ready และคู่มือความปลอดภัยสำหรับลูกค้าเพื่อเริ่มต้นการประเมินระดับความปลอดภัยในการทำงานที่ต้องการและการออกแบบการทำงานของยานยนต์ที่ความปลอดภัยถือว่ามีความสำคัญยิ่ง
 • ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานชุดเริ่มต้นด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ประกอบด้วย FMEDA ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASIL B Ready, โปรแกรมอ้างอิงความปลอดภัยในการทำงาน และไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับ ASIL C ที่ช่วยให้นักออกแบบเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26262 และรายงานที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานชุดสมบูรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญ เพื่อลดความซับซ้อนในการออกแบบและการขอใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของยานยนต์ นอกเหนือจากข้อเสนอผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานชุดเริ่มต้นแล้ว ผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานชุดสมบูรณ์ยังรวมถึงไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองพร้อมซอร์สโค้ดและรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบที่มีเป้าหมายมาตรฐานถึงระดับ ASIL C

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานแล้ว ไมโครชิพยังมีชุดผลิตภัณฑ์เครื่องมือการออกแบบที่ผ่านการรับรองโดย TÜV SÜD สำหรับการวางระบบเครื่องมือการพัฒนา MPLAB® ของเราเพื่อให้การดำเนินการตรวจรับรองคุณสมบัติของเครื่องมือนั้นสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงคอมไพเลอร์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน MPLAB XC ที่รับรองโดย TÜV SÜD

ที่มาพร้อมกับใบรับรอง TÜV SÜD, คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับคอมไพเลอร์พร้อมด้วยแผนความปลอดภัยและการจำแนกประเภทเครื่องมือโดยสมบูรณ์ รวมไปถึงรายงานการตรวจรับรองคุณสมบัติสำหรับคอมไพเลอร์, MPLAB X Integrated Development Environment (IDE), MPLAB Code Coverage และโปรแกรมการวางระบบการพัฒนา MPLAB ทั้งหมด

นอกจากนี้ ไมโครชิพยังนำเสนอตัวรับส่งสัญญาณ LIN และระบบทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน CAN FD และอุปกรณ์ร่วมอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้กับ DSC และ MCU โดยสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมยานยนต์

“ในขณะที่ระดับของความซับซ้อนเพิ่มสูงขึ้นและมีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นสำหรับรถยนต์ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบยานยนต์จึงมีความเข้มงวดขึ้นด้วย เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถพัฒนาโปรแกรมด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ทั้งยังสามารถควบคุมงบประมาณได้

ไมโครชิพจึงได้เพิ่มข้อเสนอเกี่ยวกับเอกสารด้านความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองและไลบรารีการทดสอบตนเองเพื่อการวินิจฉัย รวมไปถึงเครื่องมือในการพัฒนาระบบและการสนับสนุนทางเทคนิค” Joe Thomsen รองผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ MCU16 ของไมโครชิพ กล่าว “ในฐานะซัพพลายเออร์หลักในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ เราขอสนับสนุนระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไปเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถรักษาไว้ซึ่งข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ”

“ในฐานะหน่วยรับรองที่ได้รับอนุญาตในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน TÜV Rheinland ให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ ประเมิน และรับรองมาตรฐานอย่างอิสระสำหรับมาตรฐาน ISO 26262 และ IEC 61508 ที่รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย”

Thomas Steffens หัวหน้าหน่วยรับรองด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แห่ง TÜV Rheinland กล่าว “จากการประเมินของเราโดยโปรแกรมการรับรองตามมาตรฐาน ISO 26262 เรายืนยันว่าไลบรารีการวินิจฉัยความปลอดภัยสำหรับรุ่น dsPIC33C DSC ของทางไมโครชิพสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระดับ ASIL C ฉะนั้น ไลบรารีการวินิจฉัยจึงสามารถใช้ได้กับการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยสอดคล้องกับโปรแกรมการทดสอบที่มีเป้าหมายมาตรฐานถึงระดับ ASIL C”

เครื่องมือสำหรับการพัฒนา
ระบบทดสอบมาตรฐาน ISO 26262 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน dsPIC33C DSCs และ PIC18 และ AVR MCUs ได้รับการสนับสนุนจากคอมไพเลอร์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน MPLAB XC16 และ MPLAB XC8 (SW006022-FS และ SW006021-FS) ที่ผ่านการรับรองโดย TÜV SÜD ทั้งนี้เครื่องมือ MPLAB Code Coverage (SW006026-COV), MPLAB X IDE, ดีบักเกอร์/โปรแกรมเมอร์เพื่อการวางระบบการพัฒนาของ MPLAB และชุดเอกสารด้านความปลอดภัยเหล่านี้ช่วยให้การตรวจรับรองคุณสมบัติเครื่องมือมีความสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

การวางจำหน่าย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ dsPIC33 DSCs สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ทาง www.microchip.com/dsPIC33-ISO26262.

บทความที่คุณอาจจะสนใจ